Kodak wprowadza na rynek nowej generacji płyty bezprocesowe
2 Mar 2018 08:43

Kodak poinformował o wprowadzeniu na rynek nowej generacji płyt bezprocesowych Kodak Sonora X Process Free Plate, będących – jak zapewnia firma – kolejnym znaczącym krokiem w rozwoju tej technologii. Bazując na sprawdzonych, wcześniejszych rozwiązaniach Kodaka w tym obszarze, oferują one szereg parametrów umożliwiających – jak podaje Kodak - zniesienie ograniczeń w zastosowaniu płyt bezprocesowych, np. przy szczególnie wymagających aplikacjach.

Płyty, jak podaje producent, oferują możliwość realizacji wyższych nakładów, szybszy proces naświetlania i większą trwałość w porównaniu z innymi dostępnymi na rynku płytami bezprocesowymi. Sonora X mogą być wykorzystywane do niemal wszystkich aplikacji, w których znajdują zastosowanie typowe płyty CtP niewymagające wygrzewania. Kodak szacuje, że dzięki nim niemal 80% drukarń offsetowych zyska możliwość korzystania z zalet technologii bezprocesowej. Są wśród nich m.in. firmy specjalizujące się w produkcji opakowań.

Jak zapewnia producent, nakłady realizowane przy ich zastosowaniu są od dwóch do sześciu razy wyższe niż w przypadku wcześniejszej generacji płyt Kodak Sonora XP – w zależności od finalnej aplikacji, a także szeregu czynników takich jak: rozdzielczość obrazu, rodzaj chemikaliów oraz podłoża stosowanych w drukowaniu. Z kolei wyższa czułość naświetlania (120 mJ/cm2) czyni je kompatybilnymi z najszybszymi termicznymi rozwiązaniami CtP dostępnymi na rynku, wpływając na wydajniejszą produkcję form drukowych. Właściwie dobrane, wzbogacone technologie anodyzacji i powlekania poprawiają natomiast – co podkreśla producent – trwałość płyt Sonora X. Dzięki temu – jak podaje - mogą one być wykorzystywane w wysoce automatyzowanych, wysokonakładowych środowiskach produkcji, gdzie wytrzymałość materiałów eksploatacyjnych jest jednym z kluczowych parametrów.

Pierwsze płyty bezprocesowe Kodak w wersji komercyjnej pojawiły się na rynku w 2005 roku. Od tego czasu tysiące drukarń z całego świata zaimplementowało tę technologię, upraszczając proces produkcji form drukowych, eliminując z niego chemię oraz problemy związane z eksploatacją i konserwacją tradycyjnej wywoływarki. Przez wszystkie te lata firma Kodak stale wzbogacała i udoskonalała swoje rozwiązania w zakresie technologii bezprocesowej. W roku 2012 w jej ofercie pojawiły się płyty Sonora XP i Sonora News. Obecnie Kodak wprowadza na rynek nowej generacji płyty – Sonora X i Sonora X-N (która będzie dostępna począwszy od 2. kwartału br.). Mają one stanowić uzupełnienie portfolio rozwiązań marki Sonora oraz – jak zaznacza firma – pozwolić jej na utrzymanie pozycji lidera w tym segmencie rynkowym.

„Naszym celem jest uczynienie drukowania z jednej strony – procesem możliwie proekologicznym i zgodnym z polityką zrównoważonego rozwoju, z drugiej – dostępnym dla wszystkich firm poligraficznych chcących wyeliminować etap wywoływania oraz związaną z nim chemię z całego procesu produkcji form drukowych” – mówi Brad Kruchten, President działu Print Systems Division w firmie Kodak. „Sonora X to przełom w bezprocesowej technologii CtP. Znaczące zwiększenie nakładów możliwych do zrealizowania oraz usprawnienia w zakresie procesu obróbki tych płyt sprawiają, że są one kompatybilne z potrzebami i możliwościami technologicznymi niemal 80% drukarń działających na rynku. To czyni płyty Sonora X rozwiązaniem głównego nurtu, wyznaczającym trendy”.

Kodak szacuje, że za sprawą obecnego wzrostu gospodarczego w skali globalnej oraz coraz bardziej zorientowanych na ekologię inwestycji drukarń z całego świata, trend w kierunku konwersji z tradycyjnych płyt CtP na bezprocesowe nadal będzie silny. Firma oczekuje, że do 2019 roku 30% wolumenu jej dostaw w zakresie płyt CtP będą stanowiły właśnie płyty bezprocesowe.