Koncern Nestlé walczy z odpadami opakowaniowymi
10 Apr 2018 12:55

10 kwietnia br. koncern Nestlé ogłosił ambitny plan prośrodowiskowy: do 2025 r. wszystkie opakowania firmowych produktów mają być w pełni recyklowalne lub nadawać się w 100% do ponownego użycia; to oznacza, że żadne opakowanie Nestlé – również z plastiku – nie zakończy swego cyklu życiowego na wysypisku śmieci lub jako odpad. Firma wierzy, że minimalizacja wpływu opakowań na środowisko naturalne to problem nie cierpiący zwłoki.

Dyrektor generalny Nestlé Mark Schneider tłumaczy: „Odpady z tworzyw sztucznych to jedno z największych wyzwań w zakresie zrównoważonego rozwoju, przed którym stoi współczesny świat. Poradzenie sobie z nim wymaga współdziałania. Zobowiązujemy się do znalezienia udoskonalonych rozwiązań pozwalających na ograniczenie (problemu opakowań), ich ponowne użycie i recykling. Naszym celem jest sprawienie, by do 2025 r. wszystkie opakowania były poddawane pełnemu recyklingowi lub w 100% ponownie wykorzystywane.”

Firma koncentruje się na trzech głównych obszarach: wyeliminowaniu tworzyw nie nadających się do recyklingu; zachęcania do używania tworzyw, które poprawiają poziomy recyklingu; oraz wyeliminowaniu lub zastąpieniu złożonych opakowań wielomateriałowych stosowanych do produkcji opakowań.

Zdając sobie sprawę z potrzeby rozwijania gospodarki obiegowej, Nestlé zobowiązuje się do:

- odgrywania aktywnej roli w rozwoju sprawnie działających procedur zbierania, sortowania i odzysku w krajach, w których działa;

- współpracy z partnerami z łańcucha wartości oraz stowarzyszeniami branżowymi przy poszukiwaniu zróżnicowanych rozwiązań opakowaniowych dla ograniczenia zużycia plastiku, uproszczenia recyklingu oraz rozwoju nowych metod eliminowania odpadów z tworzyw sztucznych;

- etykietowania swych produktów z plastiku i umieszczania na nich informacji, które pomogą konsumentom pozbywać się ich w najbardziej odpowiedni sposób;

- wspierania rynku tworzyw pochodzących z recyklingu poprzez nieustanne podnoszenie proporcji takich tworzyw w opakowaniach produktów firmowych.

Nestlé podkreśla, że jedną z głównych przyczyn podjęcia tego zobowiązania jest zapobieganie sytuacji, w której wyrzucone opakowania kończą swój żywot w postaci odpadów trafiających m.in. do mórz, oceanów oraz rzek.

Na podstawie informacji Nestlé opracował TK