Konferencja „Modern Packaging – ekotransformacja opakowań – wizja 2030”
5 Feb 2020 09:11

Z inicjatywy Polskiej Izby Opakowań w trakcie targów Warsaw Pack (3-5 marca 2019) zorganizowana zostanie konferencja „Modern Packaging – ekotransformacja opakowań – wizja 2030”. Organizatorem konferencji jest Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa Oddziału Warszawskiego SIMP przy współudziale Polskiej Izby Opakowań, targów Warsaw Pack oraz Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań.

W trakcie konferencji omówione zostaną najbardziej aktualne zagadnienia związane z nowym „ładem opakowaniowym”, którego genezą są regulacje dotyczące ograniczenia stosowania opakowań z tworzyw sztucznych produkowanych z surowców kopalnych oraz regulacje dotyczące gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Omówione zostaną wady i zalety „tradycyjnych” tworzyw sztucznych jako materiałów opakowaniowych oraz zaprezentowana zostanie perspektywa zastosowania w opakowaniach alternatywnych tworzyw sztucznych z surowców odnawialnych (biopolimerów).

Celem konferencji jest omówienie procesu swoistej ekotransformacji opakowań i nakreślenie wizji opakowań w najbliższych 10 latach.

Konferencja odbędzie się w dniu 3 marca na terenie targów Warsaw Pack (Ptak Warsaw EXPO, al. Katowicka 62, Nadarzyn k/ Warszawy). Rozpoczęcie o godz. 11:30, rejestracja od godz. 11:00.

Udział w konferencji jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji. Formularz do rejestracji uczestnictwa znajduje się na stronie www.modern-packaging.pl (aktywny od 1 lutego br.). Dodatkowych informacji udziela przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Krzysztof Niczyporuk (mail: niczyporuk.krzysztof@gmail.com; tel. 691 088 597).

Tematyka konferencji:

- Przewidywane zmiany w systemie gospodarki odpadami opakowaniowymi;

- Teoria i praktyka w stosowaniu zmian prawnych i regulacji. Dyrektywa o jednorazowych tworzywach sztucznych (SUP single-use pkastic);

- Prawidłowe znakowanie opakowań, w tym biokompozytów, związane z aspektami środowiska. Czego należy unikać?;

- Tworzywa sztuczne z surowców kopalnych w zastosowaniach do produkcji opakowań. Wróg czy szansa?;

- Tworzywa biodegradowalne – szansą rozwoju czy widmem zagrożenia?;

- Różne grupy materiałów do wytwarzania opakowań zgodnych z wytycznymi GOZ.

Źródło: SIMP

error: Kopiowanie zabronione!