Label Life firmy UPM Raflatac z certyfikatem ważności DEKRA
25 Aug 2023 09:07

Rozwiązanie Label Life firmy UPM Raflatac, globalnego dostawcy innowacyjnych i zrównoważonych samoprzylepnych produktów z papieru i folii, otrzymało nowy certyfikat ważności od wiodącego międzynarodowego dostawcy usług atestacyjnych, firmy DEKRA. Certyfikat nadaje prawomocność silnikowi obliczeniowemu LCA i całemu procesowi generowania LCA w skali przemysłowej. Tym samym klienci, którzy chcieliby podzielić się z rynkiem informacjami na temat poziomu potencjalnego wpływu ich działalności na łańcuch wartości etykietowania, zyskują większą gwarancję poprawności uzyskanych wyników.
W sytuacji, gdy Unia Europejska przygotowuje obecnie projekt „cyfrowego paszportu produktu" (digital product passport, DPP), który będzie wydawany wszystkim produktom obecnym na rynku, UPM Raflatac postanowiła uprzedzić pojawienie się nowych wymogów prawnych. Firma opracowała swój prototyp paszportu produktu (PPP), deklarację środowiskową opartą na istniejących standardach i normach.

Prototyp paszportu produktu, wygenerowany przez nowo zatwierdzoną usługę Label Life, umożliwia klientom i markom UPM Raflatac informowanie o potencjalnym wpływie ich etykiet na środowisko. Obejmuje on szeroki zakres wskaźników, które zostały rozbite na etapy cyklu życia: „od kołyski do bramy”, „od transportu do klienta”, druku oraz momentu wycofania z eksploatacji.

Ponieważ globalne regulacje prawne w coraz większym stopniu odnoszą się do sprawozdawczości środowiskowej, wiarygodność i przejrzystość mają kluczowe znaczenie dla każdej firmy, której priorytetem jest zrównoważony rozwój. Chcieliśmy być liderem w branży i wyprzedzić przepisy dzięki naszemu nowemu prototypowi paszportu produktu - wyjaśnia Flora D'Souza, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju w dziale Label Life w UPM Raflatac. Chcieliśmy mieć pewność, że prototypy paszportów produktów zawierają wszystkie istotne informacje środowiskowe, a deklaracja spełnia wymagania prawne. Dlatego dla zagwarantowania, że dostarczamy usługę najwyższej jakości, zaangażowaliśmy firmę DEKRA.

Walidacja wykazała, że proces generowania wyników oceny wpływu cyklu życia (LCIA) nadaje się do zamierzonych celów i zatwierdziła kontrole jakości wprowadzone w celu zapewnienia spójnych i wiarygodnych wyników zgodnych z odpowiednimi normami międzynarodowymi ISO 14040 i ISO 14044 - potwierdza Peter Paul Ruschin, szef działu usług zrównoważonego rozwoju w DEKRA Assurance Services GmbH. Raport walidacyjny stwierdza ponadto, że metody i model inwentaryzacji zastosowane w narzędziu są naukowo i technicznie uzasadnione, zgodnie z metodologicznymi podejściami norm branżowych i standardów PEF/EN 15804 i ISO 14067.

Wybór materiału na etykiety może mieć znaczący wpływ na zrównoważony rozwój opakowań. UPM Raflatac jest pierwszą firmą produkującą materiały etykietowe, która zaangażowała się w program Beyond Fossils i stale opracowuje nowe produkty pozwalające klientom zmniejszyć wpływ ich opakowań na środowisko. W ciągu 10 lat Label Life nieustannie ewoluował, oferując klientom i markom zarówno obliczenia etapu „od kołyski do bramy”, jak i dostosowane do ich potrzeb obliczenia „od kołyski do grobu”. Nowa walidacja przeprowadzona przez firmę DEKRA potwierdza wiarygodność obliczeń LCA firmy UPM Raflatac i pomaga klientom w dokonywaniu bardziej świadomych wyborów, przybliżając ich do osiągnięcia własnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Opracowano na podstawie informacji firmy UPM Raflatac