Labels Open Day w firmie Konica Minolta o drukowaniu etykiet
6 Mar 2019 07:30

   Blisko setka osób reprezentujących branżę poligraficzną, głównie segment etykietowy, wzięła udział w spotkaniu Labels Open Day. Wydarzenie, zorganizowane przez Konica Minolta wraz z partnerami technologicznymi firmy (Avery Dennison i Grafisk Maskinfabrik), odbyło się 14 lutego br. w jej warszawskim centrum demonstracyjnym. Stało się ono okazją do dyskusji o rozwoju rynku etykietowego i działających na nim podmiotów oraz omówienia zagadnień determinujących zachowania konsumentów, także w kontekście zmian zachodzących we współczesnym świecie. Podczas spotkania firma Konica Minolta przedstawiła swoją filozofię działania dla tego segmentu rynkowego. Bazuje ona na bliskiej i kompleksowej współpracy z klientami oraz oferowaniu im nie tylko zaawansowanych rozwiązań uwzględniających potrzeby i oczekiwania końcowego odbiorcy, ale także na oferowaniu wiedzy i doradztwie. Ważnym akcentem Labels Open Day było podpisanie kontraktu na nową maszynę do cyfrowej produkcji etykiet Accurio Label 190 z drukarnią Grafpress z Olkusza.

Mówi Mateusz Woźniak, dyrektor ds. sprzedaży urządzeń produkcyjnych Konica Minolta Business Solutions Polska: „Nasza firma przez wiele lat dostarczała rozwiązania biurowe, nieco później – ogromny potencjał naszych urządzeń produkcyjnych odkryły także drukarnie komercyjne czy dziełowe, dla których stworzyliśmy szereg linii produktowych. Kolejnym krokiem umacniania naszej obecności na szeroko pojętym rynku poligraficznym było pojawienie się w roku 2013 w ofercie Konica Minolta pierwszej maszyny dedykowanej produkcji etykiet. W kolejnych latach wdrożyliśmy setki urządzeń w drukarniach etykietowych z całego świata, realizując przy tym filozofię, która jest podstawą działania naszej firmy: ukierunkowanie na klienta, wspólną z nim pracę nad rozwijaniem obecnych i wdrażaniem nowych rozwiązań i modeli biznesowych, budowanie wartości dodanej dla końcowego użytkownika i pomoc klientom w wyróżnieniu się w coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu rynkowym. Wydarzeniami takimi jak Labels Open Day chcemy dotrzeć do szerszego audytorium z naszą wizją i propozycją innowacyjnego podejścia do biznesu, który może gwarantować sukces. Zaproszenie do współpracy przy tej okazji naszych partnerów miało nam pomóc w zbudowaniu swego rodzaju centrum kompetencji, z którego nasi klienci będą mogli korzystać w rozbudowany sposób, zgodnie z ich potrzebami”.

Założenia filozofii działania Konica Minolta znalazły się w prezentacji wygłoszonej przez Mateusza Woźniaka, będącej jednocześnie wprowadzeniem do całego spotkania. Wskazał w niej obecne trendy i zjawiska determinujące rozwój rynku etykiet, m.in. coraz powszechniejsze zastosowanie technologii cyfrowych – nie tylko w kontekście drukowania, ale też wprowadzania dodatkowych elementów, takich jak tzw. augmented reality: „Mamy do czynienia z rosnącym znaczeniem dygitalizacji i personalizacji w otaczającym nas świecie, także w kontekście opakowań i etykiet” – mówił. „Na rynku pojawiają się zupełnie nowe modele biznesowe, oferujące bardzo szerokie możliwości i zapewniające o wiele większą niż dotychczas interakcję z końcowym użytkownikiem. Naszym celem jest oferowanie klientom nowych rozwiązań umożliwiających tzw. 'inteligentną' produkcję etykiet. Co kryje się pod tym pojęciem? Właściwe dopasowanie danego rozwiązania do potrzeb końcowego użytkownika, zarówno pod względem zawartości, jak też nakładu. Wprowadzanie efektów specjalnych, treści animowanych, kastomizacja czy personalizacja – wszystko to jest już dzisiaj dostępne i realizowane przez nas we współpracy z klientami, choć wielu z nich wciąż nie jest świadomych ogromnych możliwości tego obszaru” – mówił Mateusz Woźniak.

Jedną z drukarń, jakie zaufały marce Konica Minolta i jej biznesowemu podejściu, jest firma Grafpress z Olkusza. Podczas lutowego wydarzenia jej właściciel Łukasz Kajda w symboliczny sposób podpisał umowę zakupu maszyny Accurio Label 190, za którą - od strony Konica Minolta – odpowiedzialny był Jarosław Krasnodębski. Od chwili pojawienia się na targach Labelexpo 2017 model ten zdobywa coraz większą popularność, także wśród drukarń etykietowych z naszego kraju. „Rosnąca liczba jego wdrożeń świadczy o pełnej dojrzałości naszej technologii, skierowanej do rynku etykietowego” – kontynuuje Jarosław Krasnodębski – „a zarazem stanowi potwierdzenie, że stworzony przez nas i wyróżniający się model komunikacji z klientem – polegający na wyjściu poza horyzont 'płaskiej' sprzedaży – jest skuteczny. W efekcie kolejne drukarnie etykietowe, m.in. z Polski, decydują się dołączyć do grona użytkowników Konica Minolta”.

Łukasz Kajda potwierdza: „Decydując się na inwestycję w nową maszynę do produkcji etykiet uważnie obserwowaliśmy rynek i dostępne na nim rozwiązania. Maszyna Acurio Label 190, także w kontekście kolejnych jej wdrożeń w drukarniach z całego świata, okazała się sprawdzoną propozycją: zaawansowaną technologicznie, a jednocześnie zapewniającą wysoką jakość, wydajność i elastyczność produkcyjną. Jesteśmy przekonani, że będzie ona stanowić znaczące wzmocnienie naszego parku sprzętowego”.

Labels Open Day był jednocześnie okazją do zaprezentowania swojej oferty przez współtworzących to wydarzenie partnerów technologicznych Konica Minolta. I tak firma Grafisk Maskinfabrik (współpracująca z japońskim producentem od wspomnianych targów Labelexpo Europe 2017) zaprezentowała – po raz pierwszy w Europie – kompaktowy konwerter DC330 MINI. Uczestnicy spotkania wysłuchali prezentacji przygotowanej przez Michała Pawelę - menedżera produktu Grafisk Maskinfabrik – oraz mieli możliwość obejrzeć maszynę, która specjalnie na tę okazję pojawiła się w centrum demonstracyjnym.

Z kolei na temat podłoży znajdujących zastosowanie w cyfrowym druku etykiet opowiedział Piotr Krassowski, Technical Consultant NEE w firmie Avery Dennison. Omówił on różnorodne media znajdujące się w ofercie tego producenta, także nietypowe, skierowane na rynek produkcji etykietowej.

„Bardzo dziękujemy, także w imieniu naszych partnerów, wszystkim, którzy znaleźli czas, by przybyć na Labels Open Day. Mamy nadzieję, że przyjęta formuła i przygotowane prezentacje wzbudziły zainteresowanie naszych gości. Ze swojej strony deklarujemy chęć do dalszych, obustronnych dyskusji. Naszym celem jest bowiem zbudowanie nie tylko właściwych relacji z klientami, ale też prowadzenie z nimi twórczego dialogu, który – raz jeszcze przywołując słowa Iwo Zmyślonego – pozwoli pozostać im 'zwinnymi' i 'elastycznymi', przygotowanymi na zmieniające się potrzeby i realia rynkowe. To z kolei pomoże im odnieść sukces” – podsumowuje Mateusz Woźniak.

Źródło: Konica Minolta

Fot. 1 (Konica Minolta): Od lewej: Mateusz Woźniak (Konica Minolta), Łukasz Kajda (Grafpress), Jarosław Krasnodębski (Konica Minolta).