Mars Wrigley zapakuje cukierki w Nodax PHA
23 Mar 2021 13:21

Firmy Mars Wrigley oraz Danimer Scientific ogłosiły nawiązanie dwuletniego partnerstwa, którego celem jest opracowanie nadających się do biodegradacji w przydomowych kompostownikach giętkich i sztywnych opakowań, w które pakowane będą niektóre ze słynnych słodyczy, m.in. cukierki Skittles.

Najbardziej znany z produktów Danimer Scientific – biodegradowalny polimer polihydroksyalkanian (Nodax PHA) – powstaje w procesach naturalnej fermentacji olejów roślinnych, np. sojowego i rzepakowego, i zdaniem producenta ulega naturalnemu rozkładowi w glebie i środowisku morskim. Mars zamierza sprawdzić możliwość wykorzystania tej technologii na masową skalę do pakowania swych marek i kategorii produktowych.

Umowa o wspólnym rozwoju jest opisywana jako kluczowy element strategii Mars Wrigley mającej na celu przekształcenie portfolio opakowań w celu wsparcia gospodarki obiegu zamkniętego i sprawienia, by do 2025 r. w 100% nadawały się do wielokrotnego użytku, recyklingu lub kompostowania.

W ramach własnego planu „Sustainable in a Generation” o wartości 1 mld dolarów Mars testuje na rynkach całego świata szereg opcji materiałowych, w tym monomateriały i rozwiązania alternatywne produkowane z celulozy, w celu osiągnięcia swego celu: stworzenia nowego, biodegradowalnego opakowania na różne produkty spod znaku Mars Wrigley – początkowo w formie małych opakowań jednostkowych, które częściej trafiają na wysypiska śmieci zamiast do strumieni recyklingu.

Mars ma nadzieję dotrzeć ze swymi produktami na rynki o słabo rozwiniętej infrastrukturze odzysku zużytych opakowań, na których śmieci zanieczyszczające środowisko naturalne są szczególnie problematyczne. Pierwsze produkty Mars w zrównoważonych opakowaniach – mają to być cukierki Skittles - powinny trafić na amerykańskie półki sklepowe pod koniec 2021 r. lub na początku 2022 r.,

Wpływ tworzyw sztucznych na środowisko to jedno z największych ekologicznych wyzwań naszego pokolenia. Nie istnieją proste rozwiązania i potrzebujemy innowacji o transformacyjnym potencjale, musimy myśleć i działać w inny sposób” - powiedział Alastair Child, wiceprezes Mars Wrigley ds. globalnego zrównoważonego rozwoju.

Oczekiwania stawiane zrównoważonym opakowaniom różnią się w zależności od rynku, a to sprawia, że nowe materiały powinny spełniać różne standardy bez poświęcania jakości - dodał Stephen Croskrey, dyrektor generalny Danimer Scientific. PHA stanowi uniwersalną platformę do produkcji materiałów, które są odnawialne i mają minimalny wpływ na środowisko po ich wyrzuceniu. Cieszymy się na współpracę z Mars Wrigley w walce z globalnym kryzysem powodowanym przez odpady z tworzyw sztucznych.

Danimer Scientific twierdzi, że Nodax PHA posiada sześć certyfikatów TUV AUSTRIA potwierdzających możliwość przemysłowego i domowego kompostowania, ulega biodegradacji w glebie, słodkiej wodzie i środowisku morskim oraz jest całkowicie biopochodny. Wszystkie biopolimery Danimer Scientific, w tym Nodax PHA, są dopuszczone przez FDA do kontaktu z żywnością.
Opracowano na podstawie informacji Mars Wrigley

error: Kopiowanie zabronione!