Metsӓ Board wyróżniona przez CDP
28 Feb 2019 09:24

Metsä Board Corporation, należąca do Grupy Metsä, została wyróżniona przez CDP za wiodącą rolę w rozwijaniu zaangażowania dostawców w przeciwdziałanie zmianom klimatu i ograniczanie emisji dwutlenku węgla. CDP – globalna, nienastawiona na zysk platforma ujawniania informacji o środowisku – przyznała Metsä Board prestiżowe miejsce w trzecim corocznym zestawieniu liderów Supplier Engagement Rating. To zestawienie obejmuje przedsiębiorstwa z całego świata, które w ostatnim roku sprawozdawczym CDP zostały uznane za liderów dzięki swoim wysiłkom i działaniom na rzecz zarządzania emisjami dwutlenku węgla i rozwiązywania problemów związanych ze zmianą klimatu w swoich łańcuchach dostaw.

Ponad 5000 przedsiębiorstw dostarczyło informacje, które zostały niezależnie ocenione przy użyciu opracowanej przez CDP metodologii oceny zaangażowania dostawców. Spośród firm, które uczestniczyły w programie CDP dotyczącym łańcucha dostaw w 2018 r., tylko 3% znalazło się w zestawieniu liderów.

To wyróżnienie uzupełnia niedawne osiągnięcie Metsä Board, jakim było uzyskanie miejsca na listach A CDP 2018 w dziedzinach przeciwdziałania zmianie klimatu i ochrony zasobów wodnych. Metsä Board uzyskała również ocenę A w programie CDP Lasy.

Źródło: Metsä Board

Na zdjęciu: Zakład Metsä Board Husum