Metsä Board globalnym liderem w dziedzinie działań na rzecz klimatu
3 Nov 2017 14:28

Firma Metsä Board ponownie trafiła na Listę A – Woda CDP oraz na Listę A – Klimat CDP. Przedsiębiorstwo znajduje się już trzeci rok z rzędu na Liście A – Woda CDP i drugi rok na Liście A – Klimat CDP. Metsä Board uzyskała również – w trzecim kolejnym roku – status Lidera w programie CDP Lasy. CDP to globalna, niedochodowa platforma ujawniania informacji na temat ochrony środowiska.

Metsä Board należy do czołówki 10% przedsiębiorstw uczestniczących w programie CDP Woda, która znalazła się na Liście A – Woda. To wyróżnienie zostało przyznane za działania podjęte w ostatnim roku sprawozdawczym, w celu zarządzania wodą w sposób bardziej zrównoważony. Ponadto firma znalazła się wśród czołówki 5% przedsiębiorstw uczestniczących w programie zmian klimatycznych CDP, które trafiły na Listę A 2017 – Klimat. Ta pozycja stanowi wyraz uznania dla działań podejmowanych w celu ograniczenia emisji, łagodzenia zagrożeń związanych ze zmianami klimatu oraz rozwijania gospodarki o niskiej emisji dwutlenku węgla.

„Jesteśmy niezwykle zadowoleni, że Metsä Board została ponownie zaliczona przez CDP do przedsiębiorstw, które osiągają najlepsze wyniki” – powiedział Mika Joukio, CEO Metsä Board. „Działania prowadzące do zrównoważonego rozwoju powinny być inicjowane i stymulowane przez wyższe kierownictwo przedsiębiorstwa, aby zapewnić zaangażowanie na wszystkich poziomach. W przypadku Metsä Board zmniejszenie emisji CO2 i zużycia wody przyniosło nie tylko korzyści w zakresie zrównoważonego rozwoju, ale również ogólne obniżki kosztów”.

Źródło: Metsä Board