Metsä Board liderem w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu
15 Nov 2016 19:38

folding-boxboard-rolls-at-mb-husum-mill_3__web i znalazła się na Liście A – Klimat, opracowanej przez CDP (dawniej Carbon Disclosure Project), międzynarodową organizację non-profit, która wspiera zrównoważony rozwój gospodarczy. Metsä Board znalazła się wśród 9% przedsiębiorstw uczestniczących w programie przeciwdziałania zmianom klimatu CDP, które otrzymały miejsce na tej liście, w uznaniu dla ich działań w zakresie zmniejszania emisji i łagodzenia zmian klimatu w minionym roku sprawozdawczym.

„Cenimy sobie miejsce na Liście A – Klimat CDP, jako dowód uznania dla naszej pracy. Dzięki inwestycjom w bioenergię, a także wydajnemu wykorzystywaniu energii i surowców obniżyliśmy od roku 2009 emisję CO2 o 42%. W 2015 roku ponad 80% używanych przez nas paliw stanowiły biopaliwa. Nieustannie poszukujemy nowych możliwości poprawy efektywności energetycznej jednostek produkcyjnych” – powiedział Mika Joukio, CEO Metsä Board. „Ponadto nasze tektury z pierwotnych mas włóknistych są lekkie, bezpieczne i mogą być poddawane recyklingowi, co jest korzystne dla całego łańcucha wartości opakowań.”

Tysiące przedsiębiorstw dostarcza roczne sprawozdania dotyczące przeciwdziałania zmianom klimatu w celu niezależnej oceny, przy użyciu opracowanej przez CDP metodologii oceny punktowej. 193 przedsiębiorstwa znalazły się na Liście A, która została opracowana na życzenie 827 inwestorów, zarządzających aktywami o wysokości 100 bilionów dolarów. Lista A – Klimat, a także dane wyniki osiągnięte w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu, osiągnięte przez wszystkie przedsiębiorstwa, które publicznie uczestniczyły w odpowiednim programie CDP w tym roku można znaleźć w serwisie internetowym CDP.

Źródło: Metsä Board

error: Kopiowanie zabronione!