MM Packaging przejmuje Grupę TANN
26 Oct 2018 14:42

Mayr-Melnhof Packaging porozumiała się z właścicielami Grupy TANN w sprawie przejęcia 100% udziałów przedsiębiorstwa, którego główna siedziba znajduje się w austriackim Traun.

Grupa TANN jest światowym liderem w druku i obróbce końcowej papieru do produkcji filtrów papierosowych, pozyskiwanego od zewnętrznych dostawców. Roczny obrót w wysokości ok. 230 mln euro generuje 8 fabryk w 7 krajach – które zostaną przejęte przez MM Packaging - zatrudniających łącznie ok. 1100 pracowników.

Wskutek akwizycji MM Packaging wzmocni swoją pozycję w sektorze opakowań na wyroby tytoniowe dzięki zaangażowaniu w technologicznie zbliżoną produkcję oklejek ustnikowych, a w efekcie podniesie swoją rentowność oraz rozszerzy zasięg działania. Inwestor zamierza również unowocześnić przejęte zakłady produkcyjne i zwiększyć ich potencjał.

MM Packaging liczy, że transakcję – po wydaniu stosownych zgód przez organy ochrony konkurencji – uda się zakończyć pod koniec 2018 lub na początku 2019 r. Jej koszt jest szacowany na ok. 275 mln euro.

Na podstawie informacji MM Packaging opracował TK