Mondelēz International: na drodze zrównoważonego rozwoju
10 Oct 2018 11:38

Firma Mondelēz International chce, by do 2025 r. wszystkie jej opakowania nadawały się do ponownego użycia oraz zawierały stosowne informacje na temat recyklingu. Przedsiębiorstwo będzie współpracować z firmami zewnętrznymi przy gromadzeniu i recyklingu opakowań na rynkach całego świata. Nowe zobowiązanie wpisuje się w firmową strategię wsparcia obiegowej gospodarki opakowań i dążenia do realizacji wizji całkowitej eliminacji odpadów opakowaniowych.

„Jako globalny lider na rynku przekąsek zobowiązujemy się do wykorzystywania materiałów pozyskiwanych ze źródeł odnawialnych oraz opakowań nadających się do ponownego użycia, co stanowi element naszych aktywnych działań na rzecz redukcji odpadów opakowaniowych oraz tworzenia gospodarki obiegowej na rzecz opakowań” - powiedział Rob Hargrove, wiceprezes wykonawczy w dziale Rozwoju, Jakości i Innowacji. „Odpady z tworzyw sztucznych i ich wpływ na planetę jest szerokim, systemowym problemem wymagającym kompleksowej reakcji, który dogłębnie interesuje naszych klientów. Wspólnie z partnerami z całej branży, a także podmiotami publicznymi i prywatnymi, jesteśmy w stanie przyczynić się do stworzenia praktycznych rozwiązań, które będą miały korzystny wpływ na środowisko.”

Firmowa strategia przyczyniająca się do realizacji długoterminowego celu – całkowitej redukcji odpadów opakowaniowych – skupia się na dwóch kwestiach: jak uprościć recykling opakowań przez klientów oraz jak wspomóc branżowe koalicje w podniesieniu skali odzysku opakowań. Z myślą o realizacji tych celów, Mondelēz International zamierza:

- najpóźniej w 2025 r. dostarczać na rynek opakowania wykonane wyłącznie z materiałów nadających się do recyklingu. Firma będzie kierować do producentów opakowań wytyczne nt. projektowania, ustalać priorytety oraz wybierać materiały, które warto używać – lub unikać – przy produkcji opakowań;

- produkować wszystkie opakowania papierowe wyłącznie z surowców odnawialnych do 2020 r;

- wyeliminować z rynku 65 mln kg materiałów opakowaniowych do 2020 r. To kolejny etap planu, który od 2013 r. pozwolił na usunięcie z rynku 53,5 mln kg materiałów i wiąże się z ograniczeniem zużycia materiałów opakowaniowych do najniższego możliwego poziomu zapewniającego utrzymanie świeżości i bezpieczeństwa produktów spożywczych;

- umieszczać informacje nt. recyklingu na wszystkich opakowaniach do 2025 r. Firma będzie dążyć do ułatwienia konsumentom recyklingu lub ponownego wykorzystania opakowań po zużyciu produktu z pomocą szerokiej sieci lokalnych systemów recyklingu na całym świecie;

- wspierać koalicje branżowe i partnerstwa publiczno-prywatne w rozwoju niezbędnej infrastruktury komunalnej zajmującej się redukcją odpadów i poprawą poziomów odzysku.

Mondelēz International podkreśla, że dzięki nieustannemu ulepszaniu wzornictwa opakowań udało się znacząco ograniczyć negatywny wpływ opakowań na środowisko. Większość z opakowań produkowanych przez tę firmę już dziś podlega recyklingowi lub nadaje się do odzysku. Ok. 75% jej opakowań powstaje ze szkła, papieru i metalu, zaś ok. 70% surowca na opakowania papierowe pochodzi z recyklingu. Setki programów Mondelēz International służących optymalizacji pozwoliło w ostatnich latach na zmniejszenie ilości opakowań. Oto przykłady:

- w Wielkiej Brytanii przeprojektowanie tub na czekoladowe cukierki Cadbury Heroes pozwoliło na zmniejszenie zużycia plastików o 17% i w efekcie zredukowanie o 30% liczby kursów ciężarówek;

- usprawnienia w zakresie opakowań zbiorczych i spedycji produktów z czekolady na terenie Azji, Środkowego Wschodu i Afryki pozwoliło zaoszczędzić ponad 1 mln kg papieru na tekturę falistą;

- „odchudzenie” opakowań ciasteczek Oreo w USA o 23% zmniejszyło popyt na tekturę o blisko 1,5 mln kg rocznie.

Na podstawie informacji Mondelēz International opracował TK