Mondi Frantschach zainwestuje 20 million euro w ekologię
22 Nov 2021 10:05

Firma Mondi zainwestuje 20 milionów euro w dalsze usprawnianie ekologicznej produkcji celulozy w austriackiej papierni Frantschach. Fabryka, która w 2021 roku będzie obchodzić 140-lecie istnienia, od wielu lat jest samowystarczalna pod względem energetycznym oraz zaopatruje okoliczne społeczności i firmy przemysłowe w nadwyżki ciepła z procesu produkcji celulozy. W papierni powstaje papier siarczanowy, który jest wykorzystywany głównie do produkcji opakowań na żywność, materiały budowlane oraz żywność dla zwierząt.

Obecnie, w związku z naciskiem na zrównoważony rozwój i cyrkularność, w centrum uwagi znajdują się produkty wykonane z włókien oraz celuloza. Drewno jest nie tylko surowcem odnawialnym, ale jak wiadomo papier to najczęściej przetwarzany materiał na świecie, np. w Europie 74% papieru i 83% opakowań na bazie papieru podlega recyklingowi. Nowe wyposażenie zakładu sprawi, że nasza produkcja celulozy będzie jeszcze bardziej wydajna i zrównoważona. Modernizacja i rozbudowa instalacji do odparowywania zwiększa ilość pozyskiwanego ciepła i zmniejsza zapotrzebowanie na parę. Zmniejsza również chemiczne zapotrzebowanie na tlen w procesach biologicznego oczyszczania ścieków o 140 ton rocznie - mówi Gottfried Joham, dyrektor zarządzający Mondi Frantschach.

Decyzja o inwestycji była podyktowana potrzebą jak najlepszego wykorzystania drewna jako podstawowego surowca. Drewno jest jednym z najważniejszych surowców dla przyszłości opartej na zasobach odnawialnych, a efektywność wykorzystania zasobów jest równie istotną kwestią. Postrzegamy siebie jako pionierów biogospodarki i czynimy to poprzez zwiększanie udziału produktów ubocznych z procesu produkcji masy celulozowej - mówi Joham. W tym konkretnym przypadku udział oleju talowego, który może być wykorzystywany do produkcji farb, klejów lub folii, zostanie zwiększony z 18 kg do 35 kg na tonę masy celulozowej.
Budowa nowej instalacji do odparowywania rozpocznie się w trybie natychmiastowym, a jej oddanie do użytku jest przewidziane na jesień 2023 r.

Opracowano na podstawie informacji firmy Mondi

error: Kopiowanie zabronione!