Mondi modernizuje papiernię Dynäs
11 May 2023 09:41

Firma Mondi, czołowy producent zrównoważonych opakowań i papieru, modernizuje swoją celulozownię i papiernię Dynäs w Szwecji. Program modernizacji podniesie wydajność i jeszcze bardziej poprawi ogólną efektywność środowiskową zakładu, dzięki czemu będzie on dobrze przygotowany do zaspokajania potrzeb klientów na zrównoważone papiery i opakowania z celulozy.

Papiernia Dynäs produkuje wysokiej jakości papiery workowe i papiery typu kraft wykorzystywane w wielu opakowaniach dla branż przemysłowych i konsumenckich, i stanowi ważny element sektora Opakowań Giętkich firmy Mondi. Projekt modernizacji przewiduje instalację i unowocześnienie maszyn i wyposażenia, m.in. budowę nowej warzelni oraz kotła korowego, które poprawią wydajność energetyczną zakładu. Ulepszenia mają również ograniczyć poziom emisji gazów i wody, a w efekcie zapewnić lepsze wykorzystanie drewna przez papiernię.

Roman Senecky, dyrektor operacyjny Mondi Kraft Paper, mówi: Program modernizacji Dynäs to znacząca inwestycja w przyszłość tej renomowanej papierni. Produkcja zrównoważonych papierów workowych i specjalistycznych papierów siarczanowych przyczynia się do osiągania naszych celów MAP2030 i zaspokaja popyt konsumentów na innowacyjne rozwiązania, takie jak Advantage StretchWrap, które stanowi alternatywę względem pakowych folii na palety, oraz Advantage MF EcoComp, wykorzystywane do produkcji wysoce wytrzymałych opakowań, takich jak worki papierowe na wilgotne organiczne odpady domowe. Papiernia dostarcza papier na obszar całej Europy i odgrywa ważną rolę w życiu lokalnej społeczności.”

Szwedzki sąd zajmujący się zagospodarowaniem przestrzennym i ochroną środowiska (Mark-och Miljödomstolen) zaaprobował wniosek Mondi w marcu 2023 r. Prace modernizacyjne powinny zakończyć się pod koniec 2026 r.

Opracowano na podstawie informacji firmy Mondi