Mondi oraz traceless łączą siły przy wyjątkowym projekcie
19 Jun 2024 09:16

Mondi, czołowy dostawca zrównoważonych opakowań i papieru, nawiązała współpracę z firmą inżynieryjną traceless, zajmującą się zaawansowanymi biomateriałami, w celu opracowania nowej powłoki opartej na produktach ubocznych otrzymywanych z przemysłu rolnego. To innowacyjne biocyrkularne rozwiązanie jest pierwszym tego rodzaju i ma zastąpić tradycyjnie stosowane powłoki z tworzyw sztucznych.

Nowa powłoka odpowie na rosnące zapotrzebowanie na alternatywne tworzywa sztuczne stosowane do produkcji opakowań. Wykonana z odnawialnych materiałów pochodzenia roślinnego, a mianowicie z pozostałości pochodzących z przemysłu rolniczego, eliminuje potrzebę stosowania surowców kopalnych. Ocena cyklu życia dokonana przez traceless wykazała, że upowszechnienie materiału o nazwie traceless na rynku powinno spowodować ogólną redukcję emisji gazów cieplarnianych o 76% - na drodze od pozyskania do utylizacji - jeśli materiał będzie używany jako zamiennik pierwotnego PET. Jeśli weźmie się pod uwagę tylko fazę produkcji i utylizacji, oszczędności te wzrosną do 95%. Ponadto materiał posiada certyfikat kompostowalności przydomowej DIN CERTCO zgodny z NF T51-800.

Wspólna praca Mondi i traceless nad tym produktem rozpoczęła się w 2021 roku. Granulaty, z których produkowana jest powłoka, powstają w zakładzie pilotażowym traceless, a następnie w centrum badawczo-rozwojowym Mondi są nakładane na papier siarczanowy tej ostatniej firmy w celu dalszych testów powłok w jej laboratoriach. Planowana produkcja na skalę przemysłową będzie odbywać się w wyznaczonym zakładzie w Hamburgu.

Różne produkty wymagają stosowania opakowań o różnej barierowości, a rozwiązanie z powlekanego papieru siarczanowego jest dokładnie testowane pod kątem rozmaitych zastosowań w celu zagwarantowania, że może być stosowane z korzyścią dla wielu rynków końcowych; dogłębne testy potwierdziły, że papier siarczanowy pokryty powłoką traceless jest odporny na wodę, tlen i tłuszcz, oferując jednocześnie dobre własności drukowe oczekiwane przez klientów. Jednym z dążeń twórców jest również stworzenie rozwiązania, które nadaje się do recyklingu w istniejących strumieniach odzysku w całej Europie. Obecnie właściwości biopowłoki są dalej optymalizowane pod kątem użytkowników końcowych takich jak eCommerce, mrożona żywność, produkty tłuste i nietłuste. Celem jest uzyskanie takiego opakowania, które można dopasowywać pod potrzeby wielu różnych branż i znacznie zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych w całym cyklu jego życia.

Marko Schuster, dyrektor operacyjny działu Papierów Funkcjonalnych i Folii w Mondi, mówi: Zawsze zastanawiamy się nad kolejnymi krokami podczas tworzenia prawdziwie cyrkularnych opakowań, podążając za wymaganiami naszych klientów, a także naszym własnym duchem innowacyjności. Jest to fantastyczny przykład tego, jak możemy połączyć nasze siły badawczo-rozwojowe, aby być o krok do przodu w grze o zrównoważone opakowania, przyczyniając się do tworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym

Anne Lamp, dyrektorka generalna i współtwórczyni traceless, dodaje: Naszą misją jest sprawienie, by zanieczyszczenie środowiska i odpady przeszły do historii dzięki wykorzystaniu materiałów o korzystnym wpływie. (…) Współpracując z firmą Mondi - jej zespołem, maszynami oraz produktami i procesami - dostosowujemy naszą dotychczasową wiedzę specjalistyczną w zakresie innowacyjnych biomateriałów w celu zmniejszenia liczby plastikowych powłok barierowych w opakowaniach. Celem jest stworzenie prawdziwie uniwersalnego produktu, który sprawdzi się w jak najszerszym zakresie zastosowań i branż.

Opracowano na podstawie informacji firmy Mondi