Mondi rozpoczęła na Słowacji produkcję papieru Kraft Top White
11 May 2021 11:51

Firma Mondi, światowy lider branży opakowaniowej i papierniczej, dostarcza swoim klientkom i klientom innowacyjny i zrównoważony gatunek papieru do wyrobu tektury falistej, wyprodukowany w Słowacji z surowców odnawialnych. Nowy papier Kraft Top White łączy w sobie wytrzymałość, dobre możliwości zadruku i estetyczny wygląd białej górnej warstwy wykonanej z włókien pierwotnych, z zaletami ekonomicznymi warstwy dolnej z włókna makulaturowego.

Dzięki najnowocześniejszej technologii produkcji pozwalającej na zwiększenie wytrzymałości przy jednoczesnym zmniejszeniu gramatury, papier Kraft Top White jest przekonującym rozwiązaniem dla rozwijającego się rynku białych top linerów w Europie, nadającym się do wykorzystania w produkcji opakowań gotowych na półkę, dysplejów dla punktów sprzedaży, tacek, opakowań dla handlu internetowego, opakowań trwałych towarów konsumpcyjnych i innych zindywidualizowanych zastosowań opakowaniowych. Dzięki swojemu centralnemu położeniu na rosnącym europejskim rynku tektury falistej, papiernia w Rużomberku (na zdjęciu z lewej) może zaoferować klientkom i klientom z całej Europy krótki okres dostawy nowego papieru.

Roczna zdolność produkcyjna Mondi wynosząca 300 tys. ton papieru Kraft Top White nie ma sobie równych w Europie. Po uruchomieniu maszyny MP19 w styczniu tego roku produkcja obu gatunków papieru Kraft Top White – ProVantage Smartwhite i ProVantage Topwhite - stale rosła. Przy wykorzystaniu pełnej zdolności produkcyjnej maszyna zużyje rocznie ponad 200 tys. ton makulatury pochodzącej przeważnie ze Słowacji, zwiększając wykorzystanie materiałów wtórnych oraz wspierając gospodarkę obiegową przez utrzymywanie cyrkulacji surowców i zapobieganie ich marnotrawstwu.

Celem Mondi jest przyczynianie się do tworzenia lepszego świata przez tworzenie innowacyjnych zrównoważonych rozwiązań opakowaniowych i papierniczych. Nowa maszyna w Słowacji umożliwia nam zaoferowanie klientom rozwiązań najwyższej jakości w zakresie papierów do wyrobu tektury falistej, pozwalając jednocześnie na zmniejszenie śladu środowiskowego pozostawianego przez papiernię w Rużomberku. Mimo wyzwań, jakimi były działania w czasie pandemii, lokalny zespół zrealizował ten kompleksowy projekt sprawnie i bezpiecznie. Już teraz jesteśmy dumni z pozytywnego wpływu, jaki wywrze 125 nowych stałych miejsc pracy na lokalną społeczność – komentuje Markus Gärtner, dyrektor generalny Mondi Corrugated Packaging.

Nowa maszyna papiernicza jest częścią kompleksowego programu modernizacyjnego o budżecie 370 mln euro, który Mondi od dwóch lat realizuje w papierni w Rużomberku. W pełni zintegrowana fabryka celulozy i papieru przeszła znaczną modernizację, obejmującą m. in. automatyczny magazyn produktów gotowych oraz magazyn makulatury i linię do jej przerobu. Podjęto również prace mające na celu usprawnienie oczyszczalni ścieków. Dzięki temu obecnie wytwarza ona jako produkt uboczny biogaz, który wykorzystywany jest w kotłach zakładu, zmniejszając w ten sposób jego zapotrzebowanie na paliwa kopalne. Zapobieganie marnotrawstwu, utrzymywanie obiegu surowców i redukcja emisji gazów cieplarnianych w myśl zaleceń opartych na badaniach naukowych to główne cele MAP2030 – 10-letniego planu działania Mondi na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Szczegóły techniczne

  • Maszyna papiernicza MP19 wytwarza dwa gatunki papieru Kraft Top White do produkcji tektury falistej: ProVantage Smartwhite i ProVantage Topwhite;
  • Papier posiada certyfikaty FSC lub PEFC dla zaspokojenia popytu na materiały z odpowiedzialnych źródeł;
  • Szerokość robocza maszyny: 5,30 metra;
  • Zdolność produkcyjna: 300 tys. ton rocznie;
  • Zużycie makulatury: ponad 200 tys. ton rocznie.

Opracowano na podstawie informacji firmy Mondi

error: Kopiowanie zabronione!