Moplen EP448S – nowy kopolimer udarowy z Płocka
12 Mar 2018 10:41

 

W firmie Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. („BOP”) w Płocku uruchomiono produkcję nowego gatunku kopolimeru udarowego PP pod nazwą Moplen EP448S, który jest przeznaczony do zastosowań wtryskowych. Nowy produkt jest wytwarzany z użyciem wysokowydajnego katalizatora metaloorganicznego, który nie zawiera donora ftalanowego, i jest już dostępny w ofercie handlowej dla polskich przetwórców za pośrednictwem Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o.

Moplen EP448S to najnowszy kopolimer blokowy (udarowy, heterofazowy) do zastosowań wtryskowych produkowany przez BOP, który jest wytwarzany w technologii bezftalanowej. Tworzywo to oferuje lepsze osiągi w zakresie wytwarzania pojemników i opakowań przemysłowych o zróżnicowanej wielkości, które są stosowane do napełniania na liniach przemysłowych. Dodatkowo dzięki zmodyfikowanym właściwościom użytkowym w zakresie sztywności i udarności nowy gatunek Moplen EP448S zapewnia większe bezpieczeństwo podczas transportu i przechowywania gotowych wyrobów i opakowań. Nowy gatunek Moplen EP448S (znany poprzednio jako Moplen EP3134) jest przeznaczony przede wszystkim do produkcji opakowań sztywnych do żywności oraz na opakowania przemysłowe o zróżnicowanym kształcie i szerokim zakresie pojemności, które mogą być wykorzystywane m.in. do pakowania farb malarskich i produktów budowlanych. Gatunek ten jest odpowiedzią na potrzeby przetwórców i odbiorców końcowych, którzy są zainteresowani gatunkami polipropylenu zapewniającymi atrakcyjny wygląd opakowania. Daje on także możliwość wytwarzania cienkościennych opakowań w szybkim cyklu oraz pozwala na łatwe etykietowanie lub nadruk, przy zachowaniu odpowiednio wysokiej odporności mechanicznej sprawdzanej w teście zrzutowym.

Nowy gatunek Moplen EP448S charakteryzuje się umiarkowaną płynnością w stanie stopionym. Natomiast efektywny pakiet dodatków, który zawiera ten produkt, zapewnia łatwiejsze odformowanie detali z formy, umożliwiając realizację procesu produkcji na wysokowydajnych wtryskarkach z użyciem form wielogniazdowych. W odróżnieniu od typów kopolimerów udarowych o kontrolowanej reologii, Moplen EP448S jest wytwarzany bezpośrednio w procesie polimeryzacji w obecności bezftalanowego katalizatora Zieglera-Natty piątej generacji. Nowy kopolimer oferuje dobre połączenie sztywności i udarności oraz zapewnia dobre właściwości organoleptyczne ze względu na wyższą czystość bazowego polimeru.

Źródło: Basell Orlen Polyolefins