Nespresso wyznacza standardy zrównoważonego pozyskiwania aluminium
20 Nov 2018 11:37

Nespresso stanie się pierwszym przedsiębiorstwem, które w odpowiedzialny sposób pozyskuje aluminium wykorzystywane przy produkcji kapsułek na kawę; dostawcą surowca jest firma Rio Tinto.

Obie firmy podpisały protokół ustaleń (Memorandum of Understanding), w którym zobowiązują się do współpracy z producentami kapsułek na kawę Nespresso przy pozyskiwaniu – począwszy od od 2020 r. - 100% aluminium ze zrównoważonych źródeł, a w efekcie zagwarantowania konsumentom, że piją kawę zapakowaną w materiał wyprodukowany w sposób przyjazny dla środowiska.

Stosowanie aluminium posiadającego certyfikat ASI (Aluminium Stewardship Initiative) – inicjatywy pracującej nad standardami odpowiedzialnego pozyskiwania i użytkowania tego materiału – to ważny krok w kierunku ograniczenia negatywnego wpływu aluminium, drugiego najczęściej używanego metalu nieszlachetnego, na naszą planetę.

ASI wyznacza standardy ochrony biodywersyjności, szacunku dla praw ludności autochtonicznej, zarządzania zasobami wodnymi oraz niskoemisyjnych źródeł energii towarzyszące produkcji aluminium.

Stosowany przez ASI standard kontroli pochodzenia produktu wykorzystuje mechanizm śledzący, dzięki któremu użytkownicy końcowi – tacy jak firma Nespresso – mają pewność, że kupowany przez nich metal został pozyskany i przetworzony przez podmioty posiadające certyfikat ASI na każdym etapie łańcucha wartości. Standard ASI jest pierwszym tego typu rozwiązaniem w sektorze metali stosowanych na skalę przemysłową.

Rio Tinto i Nespresso oczekują, że certyfikowanym aluminium zainteresują się inni producenci i użytkownicy końcowi, by wspólnie zaspokajać popyt konsumentów na bardziej zrównoważone materiały.

Alf Barrios, dyrektor wykonawczy Rio Tinto Aluminium, powiedział: „To ważny krok na drodze ku stosowaniu aluminium pozyskiwanego w sposób odpowiedzialny we wszystkich sektorach przemysłu, a jego pierwszym dostawcą jest Rio Tinto. Oczekujemy stopniowego wzrostu popytu konsumentów na zrównoważone produkty; miłośnicy kawy Nespresso zyskują pewność, że aluminium, które dostarczamy na kapsułki, spełnia najwyższe międzynarodowe standardy.”

Dyrektor generalny Nespresso, Jean-Marc Duvoisin, dodał: „Jesteśmy dumni z bycia siłą napędową w tworzeniu i wdrażaniu ASI. Wspólnie zamieniliśmy w rzeczywistość ideę aluminium pozyskiwanego odpowiedzialnie, a mechanizm śledzący ASI umożliwi nam realizację złożonego klientom zobowiązania, jakim jest ograniczenie negatywnego wpływu konsumpcji na środowisko”.

Fiona Solomon, dyrektor wykonawcza ASI, powiedziała: „Aluminium to kluczowy element naszego codziennego życia: od samochodów i samolotów po telefony komórkowe, budynki i opakowania na żywność. Do teraz nie istniał wszechstronny globalny standard odpowiedzialnego pozyskiwania surowców i ich przetwarzania. Obecnie firmy wykorzystujące aluminium w łańcuchu produkcji, które pragną pochwalić się stosowaniem odpowiedzialnych praktyk, mogą przekazać standardy ASI swoim klientom, którzy – z kolei – zyskują pewność, że spełniają one najwyższe standardy środowiskowe, społeczne i korporacyjne.”

Na podstawie informacji Nespresso opracował TK