Nowe kleje do etykiet od BASF przyjazne dla procesów recyklingu
14 Apr 2022 10:02

Koncern BASF ogłosił przełom w postaci klejów, które nie utrudniają recyklingu opakowań transportowych z tektury wyposażonych w papierowe etykiety. Kleje Acronal RCF 3705 oraz Acronal RCF 3706 otrzymały certyfikat Papiertechnische Stiftung (PTS) potwierdzający ich właściwości. PTS to niemiecki instytut badawczy, który wspiera firmy ze wszystkich sektorów przy tworzeniu nowoczesnych rozwiązań z włókien celulozowych.

Instytut wykonuje testy materiałowe opakowań papierowych i tekturowych. Potrzebujemy więcej obiegu zamkniętego i bardziej efektywnego recyklingu w naszych działaniach na rzecz osiągnięcia na całym świecie neutralności klimatycznej. Opracowując przyjazne dla recyklingu kleje Acronal RCF 3705 i Acronal RCF 3706 firma BASF wniosła decydujący wkład w bardziej zrównoważone etykietowanie, przykładowo w sektorze logistycznym - powiedział Uwe Düsterwald, kierownik projektu Sustainability in Adhesives w firmie BASF.

Obok branży motoryzacyjnej i spożywczej kolejnym sektorem, w którym występuje duże zapotrzebowanie na etykiety samoprzylepne, jest logistyka. Przez ostatnie kilka lat etykiety transportowe stanowiły najszybciej rosnącą część rynku. Potwierdzają to raporty rynkowe firmy Alexander Watson Associates (AWA), takie jak „European Labeling and Product Decoration 2017” oraz „Global Annual Review Labeling and Product Decoration 2020”. Trend ten został wzmocniony przez pandemię w latach 2020 i 2021 oraz szybki rozwój handlu elektronicznego i sprzedaży wysyłkowej, które obecnie odpowiadają za prawie 15% popytu na etykiety w Europie.

Wspomniane innowacyjne kleje rozwiązują podstawowy problem związany z recyklingiem opakowań papierowych i kartonowych. Podczas gdy większość klejów stosowanych do etykiet papierowych zakłóca proces recyklingu papieru, nowo opracowane kleje są łatwe do usunięcia na wczesnym etapie tego procesu, co umożliwia ponowne wykorzystanie i zadrukowanie opakowań z papieru lub tektury pochodzących z recyklingu bez żadnych dodatkowych problemów.

Rozwiązanie to potwierdza zaangażowanie firmy BASF na rzecz tworzenia zrównoważonej gospodarki obiegu zamkniętego zgodnej z założeniami Zielonego Ładu Unii Europejskiej. Uchwalając Zielony Ład UE wyznaczyła cel, jakim jest osiągnięcie do 2050 roku neutralności klimatycznej przez przemysł i społeczeństwa. Aby pomóc w osiągnięciu tego celu BASF została w 2020 r. członkiem założycielem międzybranżowej koalicji CELAB (Toward a Circular Economy for Labels). Ta globalna sieć pracuje nad rozwiązaniami mającymi na celu zmniejszenie wpływu przemysłu etykietowego na środowisko oraz promowanie GOZ w obszarze etykiet samoprzylepnych, gdziekolwiek nie są stosowane.

Thomas Schiele, wiceprezes ds. klejów, spoiw i powłok chemicznych do papieru w BASF, wyjaśnia: Stale rosnące zapotrzebowanie na opakowania sprawiło, że możliwość ich recyklingu stała się kluczowym zagadnieniem dla przemysłu opakowaniowego. Konieczne są odpowiednie działania, nie tylko w odniesieniu do materiałów opakowaniowych, ale także stosowanych klejów. Nasze innowacyjne technologie klejenia otwierają zupełnie nowe możliwości dla działającej gospodarki obiegu zamkniętego, zarówno w przemyśle opakowaniowym, jak i w wielu innych sektorach.

Opracowano na podstawie informacji firmy BASF

error: Kopiowanie zabronione!