Nowe oprogramowanie EyeC upraszcza procesy audytowe
24 Jun 2019 11:04

Wady w druku opakowań na leki mogą zagrozić życiu pacjentom i narazić firmy farmaceutyczne na wypłaty wysokich odszkodowań. Aby zagwarantować jakość i przejrzystość swych procesów produkcyjnych, firmy te muszą działać w zgodzie z surowymi przepisami i normami prawnymi. Rozwiązania kontrolne, takie jak EyeC Proofiler przeznaczony do inspekcji próbek, oraz EyeC Proofiler Graphic do proofingu przed drukiem, gwarantują przeprowadzenie zautomatyzowanych i niezawodnych procesów kontroli jakości opakowań. Oprogramowanie EyeC bierze pod uwagę najnowsze wymagania odnośnie integralności danych, bezpieczeństwa danych oraz ścieżek audytu. Z myślą o dopełnieniu tej oferty, niemiecka firma wypuszcza na rynek EyeC Audit Trail Viewer, nowe oprogramowanie, które upraszcza przygotowanie i podgląd danych ścieżek audytu.

Dzięki EyeC Audit Trial Viewer osoby odpowiedzialne mogą teraz analizować i dokumentować interwencje procesowe w sprawach audytu w wygodny, kontrolowany i kompleksowy sposób. Oprogramowanie pozwala użytkownikom na dopasowane do potrzeb wprowadzanie i wizualizację danych końcowych w formatach nadających się do odczytania, wymaganych przez tytuł 21 Kodeksu Przepisów Federalnych U.S. CFR część 11. Dzięki dostępowi do szeregu opcji filtrowania możliwe jest odseparowanie niepotrzebnych wpisów i skoncentrowanie się na kluczowych zdarzeniach. Przykładowo można odszukać dane zgodnie z: datą, nazwą użytkownika, rodzajem zdarzenia, a także wykorzystać kombinację różnych kryteriów. Gotowe kwerendy można zapisać i modyfikować, co daje firmom szansę na prowadzenie regularnych przeglądów ścieżek audytowych oraz oszczędza czas. Wszechstronne raporty można generować z uzyskanych rezultatów w dowolnym momencie i wykorzystywać je przy okazji audytów.

„Dzięki EyeC Audit Trail Viewer firmy farmaceutyczne zyskują gwarancję jakości ich przeglądów ścieżek audytowych oraz dzięki kontroli procesów zyskują cenny czas” - wyjaśnia dr Ansgar Kaupp, dyrektor generalny EyeC GmbH. „Są one obecnie silniej zorientowane na określony cel, a tym samym szybsze” - dodaje.

Na podstawie informacji EyeC opracował TK