Nowy projekt ma zwiększyć skalę recyklingu tworzyw sztucznych
24 Mar 2021 13:13

Europejskie konsorcjum organizacji i firm rozpoczęło prace nad wdrożeniem Uplift, projektu badań naukowych i innowacji w ramach programu ramowego Unii Europejskiej Horizon 2020. Jego celem jest opracowanie nowych metod de- i repolimeryzacji, które umożliwią recykling zużytych opakowań z tworzyw sztucznych na żywność i napoje i poprawę własności uzyskanych surowców.

Piętnastu partnerów z ośmiu europejskich krajów będzie współpracować przez 48 miesięcy nad opracowaniem istotnych usprawnień technologicznych poprawiających jakość produkcji i przetwórstwa materiałów z tworzyw sztucznych, które obecnie nie są odzyskiwane we właściwy sposób.

U podstaw projektu Uplift znajdują się dwie strategie: z jednej strony dążenie do opracowania komercyjnych (czyli możliwych do zastosowania na masową skalę) procesów degradacji enzymatycznej i bakteryjnej, umożliwiających selektywną depolimeryzację i upcycling odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych uchodzących obecnie za nienadające się do recyklingu; z drugiej zaś stworzenie pilotażowej puli odnawialnych ekopolimerów zaprojektowanych specjalnie z myślą o uproszczeniu przetwórstwa zużytych opakowań

Uplift ma zapewnić europejskiemu przemysłowi opakowań miejsce w globalnej forpoczcie innowacyjności i zrównoważonego rozwoju dzięki utrzymaniu odpadów plastikowych w obiegu zamkniętym oraz wykorzystaniu składników biopochodnych zamiast stosowania pierwotnych monomerów pochodzących ze źródeł kopalnych. Dzięki temu nastąpi zmniejszenie ilości plastikowych odpadów oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych powstających w czasie produkcji tworzyw. Ostatnią - choć nie najmniej ważną – korzyścią ma być wgląd w kwestie społeczne i zbadanie potencjalnych synergii między decydentami, przemysłem, konsumentami i recyklerami, które są kluczowe dla wprowadzenia zmian w gospodarkę opartą na tworzywach.

Podsumowując: Uplift chce przyczynić się do rozwoju i wdrożenia nowatorskich procesów enzymatycznych i bakteryjnych zapewniających zrównoważony rozwój opakowań spożywczych i napojowych, które będą testowane i oceniane z technicznego, środowiskowego i społeczno-ekonomicznego punktu widzenia, a tym samym przyczynią się do oparcia europejskiej branży opakowań plastikowych na zasadach gospodarki obiegu zamkniętego.

Na czele projektu Uplift stoi Uniwersytet w Aalborgu, a w jego skład wchodzą również: Centrum Badawcze Julich, Austriackie Centrum Biotechnologii Przemysłowej (ACIB), Politechnika Duńska, Uniwersytet Lunds, TECNARO, Bio-M, pilotażowa fabryka Bio Base Europe, Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie – Hans Knoell Institut, Centrum Technologii Tworzywowych AIMPLAS, Uniwersytet w Dublinie, Bioplastech, Sustainable Innovations, RWTH Aachen oraz I/S Vestforbrænding.

Projekt otrzymał dofinansowanie z programu badań i innowacji UE Horizon 2020 w wysokości 7,5 mln euro w ramach dotacji nr 953073.

Opracowano na podstawie informacji Recycling Magazine

error: Kopiowanie zabronione!