Ogłoszenie upadłości firmy Infosystems SA
23 Mar 2018 11:15

Jak podaje portal bankier.pl, syndyk masy upadłości Infosystems SA w upadłości przekazał do publicznej wiadomości informację, iż postanowieniem z dnia 22 marca 2018 r., sygn. akt VIII GU 103/18 Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Infosystems SA.
Sąd wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Janusza Płocha, zastępcę sędziego-komisarza w osobie SSR Aleksandry Machowskiej oraz syndyka w osobie Dariusza Gorgonia (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1093). Postanowienie o ogłoszeniu upadłości nie jest prawomocne. Postępowanie upadłościowe będzie toczyło się pod sygnaturą akt VIII GUp 128/18.
Na podstawie bankier.pl opracowała AN