Oszczędne rozwiązania etykietowe RAFNXT+ firmy UPM Raflatac
10 Nov 2017 08:30

Nowa gama rozwiązań etykietowych RAFNXT+ zapewnia wyjątkową oszczędność energii, wody i odpadów podczas całego cyklu eksploatacji. Dzięki podejściu ekologicznemu UPM Raflatac Forest Positive seria RAFNXT+ zapewnia emisję dwutlenku węgla mniejszą nawet o 20% niż standardowe etykiety papierowe, zapewniając jednocześnie inne, znaczące korzyści dla środowiska naturalnego.

Jak przekonuje producent, produkty etykietowe RAFNXT+ zapewniają drukarniom i właścicielom marek przewagę nad konkurencją w zakresie zrównoważonego rozwoju i wydajności. Mniejsza częstotliwość zmian rolki to krótsze przestoje i mniejsza ilość odpadów, niższe koszty opakowań i transportu oraz zwiększona powierzchnia magazynowa na surowce i gotowe produkty.

Źródło: UPM Raflatac