Papier EcoVantage w torbach sklepowych Tesco
2 Mar 2021 14:20

Grupa Mondi, czołowy globalny producent opakowań i papieru, oraz sieć Tesco Central Europe nawiązały współpracę, w ramach której Mondi będzie kupować odpady z tektury falistej z magazynów sieci i w procesach recyklingu odzyskiwać papier, z którego powstaną torby na zakupy dla Tesco.

Tesco pracuje nad osiągnięciem celu w postaci zerowej emisji netto stanowiącym jedno z działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, które zmierzają do usuwania, ograniczania, ponownego wykorzystania i recyklingu wszelkich możliwych odpadów; firma Mondi może przyczynić się do realizacji tej wizji dzięki swojemu zorientowanemu na klienta podejściu EcoSolutions.

Tesco po raz pierwszy nawiązało bezpośrednią współpracę z producentem papieru, dzięki której generowane przez sieć odpady papierowe zostaną zamienione w odnawialny surowiec zgodnie z koncepcją gospodarki obiegu zamkniętego. Mondi wykorzystuje odpady z tektury falistej Tesco do produkcji papieru EcoVantage, w którym włókna z odzysku oraz pierwotne są łączone i wykorzystywane do produkcji recyklowalnych toreb sklepowych wysokiej jakości. Współpraca – której efektem jest papier EcoVantage produkowany w fabryce Mondi w Czechach – stanowi przykład, w jaki sposób dostawcy mogą działać w ramach łańcucha wartości wspólnie ze sprzedawcami przy tworzeniu systemów GOZ i przetwarzać odpady w wartościowe produkty.

Wykorzystanie włókien pierwotnych razem włóknami pochodzącymi z recyklingu przynosi wiele korzyści. Papier Mondi EcoVantage łączy w sobie wytrzymałość, drukowność i estetykę warstwy wierzchniej typowe dla włókien pierwotnych z ekologicznymi zaletami warstwy spodniej wykonanej z włókien pochodzących z recyklingu.

Paulus Goess, dyrektor sprzedaży specjalnych papierów typu kraft w Mondi, wyjaśnia: Nasze podejście EcoSolutions oznacza, że bardzo blisko współpracujemy z klientami przy tworzeniu produktu najlepiej dostosowanego do ich potrzeb - używając papieru tam, gdzie to możliwe, a plastiku tam, gdzie jest to użyteczne. Od ponad dwóch lat pracujemy wspólnie z Tesco nad tym projektem, którego celem jest ponowne wykorzystanie odpadów magazynowych do stworzenia wysokiej jakości produktu: zapewniającego wydajność produkcji, opartego na surowcach odnawialnych, wykorzystującego materiały z recyklingu i nadającego się do pełnego odzysku, a tym samym przyczyniającego się do rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego. Nasz trwały papier EcoVantage, choć zawiera surowiec z recyklingu, pozwala konsumentom na wielokrotne użycie toreb na zakupy, do czego zachęca Tesco swoich klientów.

Nóra Hevesi, szefowa działu komunikacji w Tesco na Węgrzech, dodaje: Dla nas jako odpowiedzialnej sieci detalicznej ograniczenie i ponowne wykorzystanie odpadów ma kluczowe znaczenie. W 2019 r. podjęliśmy publiczne zobowiązanie uczynienia bardziej zrównoważonymi opakowań naszych marek własnych. Naszym celem jest, by do 2025 r. opakowania w 100% nadawały się do recyklingu, a także zmniejszenie ilości opakowań wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Poczyniliśmy już duże postępy, usuwając do tej pory z naszych opakowań 454 tony materiałów trudnych do recyklingu, i bardzo nas cieszy, że możemy zamknąć pętlę poddając odzyskowi nasze zmagazynowane odpady papierowe i wykorzystać włókna z recyklingu w naszych torbach sklepowych.

Wiemy, jak ważne dla naszych klientów są ekologiczne torby sklepowe wysokiej jakości, dlatego informujemy o zawartości włókien z recyklingu oraz koncepcji obiegu zamkniętego na dole naszych toreb (…). Będziemy nadal kontynuować przegląd naszych opakowań pod kątem wszystkich produktów, wybierając bardziej zrównoważone alternatywy i koncentrując się na zwiększeniu skali wykorzystania zawartości pochodzącej z recyklingu.

Tesco rozpoczęło pilotaż nowych toreb z papieru EcoVantage w swoich sklepach w Czechach, Polsce, na Słowacji i Węgrzech w listopadzie 2020 r.

Opracowano na podstawie informacji firmy Mondi

error: Kopiowanie zabronione!