PCEP wprowadza nadrzędne zasady w projektowaniu poliolefin
17 Dec 2021 08:00

W jaki sposób ocenić, które z wytycznych dotyczących projektowania opakowań – a tych w branży tworzyw sztucznych nie brakuje – są właściwe, a które nie? PCEP (Polyolefin Circular Economy Platform) skupiła wszystkie ogniwa łańcucha wartości i opracowała trzy nadrzędne zasady projektowania poliolefin, aby zapewnić projektantom pewność, że wytyczne, z których korzystają, przyczyniają się do rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że wzornictwo produktów to kluczowy etap rozwoju GOZ. Projektanci i producenci artykułów wykonanych z tworzyw sztucznych opierają się na wytycznych na temat wzornictwa, które z reguły są dopasowane do konkretnych zastosowań - i słusznie. Różne potrzeby wymagają różnych cech i funkcjonalności produktów, a także różnych systemów zbiórki i recyklingu. Powszechne zaangażowanie w poprawę śladu ekologicznego produktów doprowadziło jednak do powstania tak wielu wytycznych na temat projektowania produktów, że może to być przytłaczające.

Celem trzech nowych zasad PCEP jest pomoc projektantom produktów w ocenie, czy stosowane przez nich wytyczne dotyczące konkretnych zastosowań pomagają w realizacji gospodarki poliolefinami w obiegu zamkniętym, czy też nie. Pierwsza nadrzędna zasada koncentruje się na zagwarantowaniu, że produkt rzeczywiście nadaje się do recyklingu. Stwierdza ona, że „wszystkie wskazówki projektowe powinny być oparte na podstawach naukowych”, co oznacza, że są one poparte regułami postępowania w kwestii odzysku wywodzącymi się z powszechnie akceptowanych metod badawczych, jak również są kompatybilne z istniejącą lub powstającą technologią. Innymi słowy, potrzebny jest dowód na to, że produkt został zaprojektowany z myślą o recyklingu. Druga zasada PCEP mówi, że „wytyczne projektowe muszą analizować funkcjonalność produktu z perspektywy gospodarki obiegu zamkniętego” gwarantując, że został on zaprojektowany w zgodzie z koncepcją „zapobiegać, ograniczać, ponownie używać, naprawiać/odnawiać, regenerować, poddawać recyklingowi, a przy okazji odtwarzać środowisko”. W ramach tego sposobu myślenia PCEP zachęca projektantów do stosowania jak największej ilości poliolefin pochodzących z recyklingu.

Trzecia i ostatnia zasada mówi, że „wytyczne powinny promować możliwie najczystsze strumienie poliolefin”, wykorzystując wzornictwo przy eliminacji (w możliwie dużym stopniu) wszystkiego, co mogłoby potencjalnie obniżyć jakość poliolefin poddanych recyklingowi.

Naszym kolejnym krokiem jako PCEP będzie realizacja naszej własnej oceny najpopularniejszych wytycznych projektowych stosowanych aktualnie w branży poliolefinowej oraz przeanalizowanie, czy – naszym zdaniem – spełniają one zasady nadrzędnych wytycznych, które opracowaliśmy. Zrobimy to w sposób sprawiedliwy i transparentny, przy pełnej kooperacji z zaangażowanymi organizacjami. Damy im okazję do zaprezentowania nam własnych wytycznych i odpowiedzi na nasze pytania. Liczymy na konstruktywny dialog – powiedział Brian Lodge, dyrektor ds. wzornictwa w firmie Berry oraz przewodniczący Grupy Roboczej Innowacyjność dla Gospodarki Obiegu Zamkniętego (Innovating for a Circular Economy Working Group) w PCEP.

PCEP liczy na informacje zwrotne na temat doświadczeń z praktycznego wdrażania nadrzędnych wytycznych.

Opracowano na podstawie informacji PCEP

error: Kopiowanie zabronione!