Perspektywy rozwoju rynku opakowań sztywnych z tworzyw sztucznych
24 Oct 2017 10:14

Nowe badanie rynkowe firmy Smithers Pira zatytułowane „Przyszłość Sztywnych Opakowań z Tworzyw Sztucznych do 2022 r.” koncentruje się na szansach rozwoju tego sektora na konkurencyjnym rynku, zwłaszcza w obliczu rosnącej popularności opakowań giętkich i nacisku na ochronę środowiska.

Raport przewiduje, że w 2017 r. w skali globalnej zużyjemy opakowania z plastiku o wartości 166 mld dolarów, zaś pod koniec szacowanego okresu – w 2022 r. - już ponad 200 mld dolarów. Ilościowo przekłada się to na 52,9 mln ton opakowań w 2017 r. oraz – jeśli spełnią się przewidywania autorów o średniorocznym wzroście na poziomie 3,7% - 63,4 mln ton w 2020 r.

Zgodnie z raportem ekspansja rynku sztywnych opakowań plastikowych będzie wynikała z potrzeby zastąpienia w różnych sektorach biznesu materiałów tradycyjnych – przede wszystkim szkła i metali – lżejszymi, tańszymi i posiadającymi lepsze własności użytkowe materiałami z tworzyw sztucznych. Tę wymianę przyspieszają innowacje na rynku opakowań sztywnych, takie jak przezroczysta puszka z plastiku. Stworzona przez amerykańską firmę Milacron technologia Klear Can ma zmienić sektor puszkowanej żywności dzięki mniejszej masie i lepszej prezencji produktów premium w puszkach na półkach sklepowych.

Należy jednak pamiętać, że ten segment opakowań musi radzić sobie z wyzwaniami, wśród których na pierwszy plan wysuwają się dwie kwestie: rosnące zapotrzebowanie na opakowania giętkie oraz coraz większa waga przywiązywana do zrównoważonego rozwoju. Problem rynku opakowań sztywnych polega na tym, że opakowania giętkie zdają się lepiej spełniać ten ostatni wymóg, jako że do ich produkcji zużywa się mniej surowców i energii niż w przypadku opakowań sztywnych. To zaś przekłada się na znaczne zmniejszenie kosztów opakowań, zużycia materiałów i ilości zanieczyszczeń powstających w transporcie.

Z punktu widzenia geograficznego największe zapotrzebowanie na sztywne opakowania z tworzyw sztucznych będzie do 2022 r. płynęło z krajów rozwijających się. Azja już teraz jest największym konsumentem takich opakowań (zużycie na poziomie ok. 31,4% w 2017 r.), wyprzedzając Amerykę Północną (22,7%) oraz Europę Zachodnią (20,0%). W krajach azjatyckich popyt na takie opakowania będzie też rósł najszybciej do 2022 r. (ok. 5,8% co roku przez kolejne 5 lat).

Największym odbiorcą opakowań sztywnych z plastiku jest przemysł spożywczy (37% udziału w 2017 r.), ale zapotrzebowanie na nie rośnie szybciej w sektorze ochrony zdrowia.

Na podstawie informacji Smithers Pira opracował TK