Philippe Voet o FINAT i branży etykiet
23 Dec 2022 09:00

Philippe Voet, prezes FINAT (europejskiego stowarzyszenia przemysłu etykietowego) podsumował na blogu organizacji mijający rok 2022 i zaprezentował wyniki kolejnego, 18. już badania rynkowego FINAT RADAR, prezentowanego w regularnych 6-miesięcznych odstępach. Oddajmy mu głos.

Obecna edycja przypada na koniec roku, w którym nasza branża zmagała się z wieloma wyzwaniami, zarówno zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi. Do historii przejdzie strajk u jednego z największych dostawców, który trwał blisko 4 miesiące. Wywołane przez niego braki papieru wymagały maksymalnych zdolności radzenia sobie ze stresem. Na szczęście dwa poprzednie lata regularnie dowodziły, że branża potrafi być elastyczna, kreatywna, adaptować się i współpracować: najpierw po wybuchu pandemii, gdy wspierała kluczowe gałęzie przemysłu, i rok później, gdy wydatki konsumentów gwałtownie wzrosły po lockdownie, w trakcie którego nie wydawano niemal nic.

Choć niedostatki papieru sprawiły, że nasza branża musiała zwolnić na jakiś czas, dopiero w przyszłości dowiemy się, jaki wpływ będzie miał kolejny wstrząs, czyli kryzys energetyczny i surowcowy wywołany przez straszną wojnę w Ukrainie oraz towarzyszące jej tendencje inflacyjne. Czy ofiarą padną dochody rozporządzalne, a może transze rządowego wsparcia i wzmożone oszczędności konsumentów z ubiegłych lat pomogą gospodarce przetrzymać burzę? Jak zachowa się łańcuch dostaw po doświadczeniach bieżącego roku i czy uda nam się odtworzyć zapasy, jeśli – lub RACZEJ gdy – gospodarka wpadnie w recesję?

Wpływ wydarzeń na użytkowników etykiet

Tegoroczna edycja RADAR ocenia wpływ wydarzeń roku 2022 na prognozy zaopatrzeniowe użytkowników etykiet w roku 2023, ale także na ich strategie zaopatrzenia w średnim i dłuższym okresie. Jak przeczytacie, o ile krótkoterminowe wstrząsy dały się opanować, możliwy jest dłużej trwający wpływ na strategie zaopatrzeniowe, związany z ponowną oceną ryzyka związanego z niezawodnością dostaw, dokonaną przez właścicieli marek. FINAT będzie nadal odgrywał swoją rolę poprzez zwiększanie w naszej społeczności wiedzy dotyczącej zarządzania łańcuchem dostaw oraz poruszanie tego tematu w naszej komunikacji z decydentami i innymi interesariuszami.

Imprezy FINAT w 2022 r.

Jednak oprócz ponurych przewidywań na temat globalnej gospodarki możemy wspomnieć udany rok dla FINAT, pomimo odwołania w ostatnich chwili kwietniowych targów Labelexpo Europe. W czerwcu zorganizowaliśmy pierwsze od trzech lat wydarzenie na żywo, czyli Europejskie Forum Etykietowe w Baveno. A w zeszłym miesiącu, w listopadzie, przeprowadziliśmy bardzo udane Seminarium Techniczne w Barcelonie, której nie odwiedzaliśmy od marca 2018 roku!
Obie imprezy dowiodły, że nasza społeczność potrzebuje spotkań i interakcji w namacalnej, trójwymiarowej przestrzeni zamiast tej wirtualnej, oglądanej na płaskim ekranie. Wydarzenia i networking między członkami naszej wspólnoty stanowią kluczowy element ekosystemu naszego stowarzyszenia i zbyt długo na nie czekaliśmy. Jednocześnie jednak powinniśmy docenić wygodę i doświadczenia zyskane w ciągu ostatnich dwóch lat sieciowego zaangażowania w dzielenie się wiedzą i spostrzeżeniami za pośrednictwem webinarów i portali. Po trzecie, Zielony Ład Unii Europejskiej i towarzyszące mu działania wymagają ogromnego wysiłku ze strony europejskiego przemysłu w walce ze zmianami klimatu i przejściem na gospodarkę obiegu zamkniętego. Branża etykietowa nie jest wyjątkiem, a FINAT stanowi platformę łączącą wiedzę, zasoby i wpływy branży przy kwestiach takich jak rozporządzenie w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR), Projektowanie dla Recyklingu, Ślad Węglowy Produktu, recykling linerów i ażurów (za pośrednictwem CELAB Europe) oraz przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności (UVFOODSafe)

Dołącz do FINAT

Na początku przyszłego roku nasze stowarzyszenie będzie gospodarzem Szczytu Komitetu w Amsterdamie, aby ustalić priorytety i przydzielić zadania w różnych obszarach działalności. Jeśli nie jesteś jeszcze w jednym z obecnych (pod)komitetów, a jesteś zainteresowany dołączeniem, skontaktuj się z Sekretariatem FINAT.

FINAT RADAR: AWA przejmuje batutę od LPC

Na zakończenie informuję również o zmianie dotyczącej FINAT RADAR. Ze względu na zmienność rynków i potrzebę aktualnych danych, w 2023 roku RADAR stanie się kwartalnym raportem zawierającym więcej informacji na temat istotnych europejskich indeksów branżowych. Od 2023 roku będzie on przygotowywany przez AWA Alexander Watson Associates, instytut badań rynkowych, który ma silne oparcie w europejskim łańcuchu wartości etykiet. Chciałbym podziękować firmie LPC, a w szczególności Jennifer Dochstader, za jej pasję i poświęcenie w ciągu ostatnich dziewięciu lat, za zdobytą wiedzę i za położenie fundamentów pod FINAT RADAR jako miarodajny raport branżowy.

Życzę Wszystkim udanej przerwy świątecznej i pomyślnego roku 2023.

Philippe Voet, prezes FINAT

error: Kopiowanie zabronione!