PKN Orlen przejmuje od Grupy BOP część aktywów
3 Jan 2023 08:14

Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. („BOP”) oraz Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. („BOPS”), dalej zwane umownie „Grupą BOP”, sprzedały swój obszar biznesowy i aktywa związane z produkcją i sprzedażą polietylenu małej gęstości (LDPE) do PKN ORLEN SA (PKN ORLEN). W dniu 30 grudnia 2022 r. została podpisana Umowa Nabycia i Sprzedaży w tym zakresie pomiędzy Grupą BOP a udziałowcami BOP, którymi są: PKN ORLEN oraz LyondellBasell Industries Holdings BV (LyondellBasell).

Wyodrębnienie z Grupy BOP tej części obszaru produkcyjno-biznesowego wpisuje się w realizację strategii udziałowców względem BOP, która ponownie koncentruje joint venture BOP w Polsce na stanowiących własność LyondellBasell kluczowych technologiach: Spheripol – stosowanej do wytwarzania polipropylenu („PP”) oraz Hostalen – wykorzystywanej w produkcji polietylenu dużej gęstości („HDPE”).

Opracowano na podstawie informacji Grupy BOP