Polipropylen Moplen wytwarzany w technologii bezftalanowej w ofercie BOPS
10 Jan 2018 12:23

Wszystkie rodzaje gatunków polipropylenu („PP”) Moplen produkowane przez Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. („BOP”) w Płocku w oparciu o technologię Spheripol na licencji LyondellBasell są wytwarzane w technologii bezftalanowej. Materiały te są dostępne w ofercie Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. („BOPS”).

Katalizator bezftalanowy Zieglera-Natty

W ciągu ostatnich kilku miesięcy BOP i BOPS, które stanowią Grupę BOP, podjęły działania mające na celu użycie nowego katalizatora - który nie zawiera w swoim składzie żadnych ftalanów - do produkcji kopolimerów udarowych. Dzięki zastosowaniu katalizatora bezftalanowego Zieglera-Natty najnowszej generacji aktualnie również i ta grupa PP jest produkowana bez dodatku donora ftalanowego. Już od października 2017 roku Grupa BOP realizuje produkcję pełnego zakresu tego typu kopolimerów udarowych w skali technicznej do regularnych dostaw do odbiorców zarówno w Polsce, jak i w ramach sieci sprzedażowej LyondellBasell.

Grupa BOP we współpracy z LyondellBasell już od wielu lat aktywnie uczestniczy w stworzeniu standardu dla całej branży, a jako czołowy producent PP przekształca cały portfel produktów PP w gatunki nie zawierające ftalanów. Katalizator bezftalanowy (z tzw. donorem dieterowym) jest od dłuższego czasu z powodzeniem stosowany przez BOP do produkcji gatunków homopolimerów i kopolimerów randomicznych PP, a pełna konwersja w tym zakresie została przeprowadzona już w 2013 roku.

Gatunki PP produkowane lub oferowane aktualnie przez BOPS są całkowicie zgodne z wymaganiami Dyrektywy Unii Europejskiej Nr 10/2011/EC w zakresie kontaktu z żywnością i charakteryzują się stałą jakością oraz wysoką czystością. Użycie przez BOP tych katalizatorów najnowszej, V-generacji z bezftalanowym donorem, otworzyło przetwórcom możliwość wytwarzania wyrobów zgodnie z rosnącymi wymaganiami wiodących odbiorców końcowych, sieci handlowych i konsumentów, co ma szczególne znaczenie w przypadku wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Źródło: Basell Orlen Polyolefins