Półtora tysiąca gości na konferencji firmy Henkel
15 Dec 2022 11:55

Zorganizowana po raz 3. przez firmę Henkel wirtualna konferencja pt. Sustainability Days (Dni Zrównoważonego Rozwoju) ponownie potwierdziła swoje znaczenie dla globalnego sektora opakowań i dóbr konsumenckich. Odbywająca się w dniach 30 listopada – 1 grudnia impreza zgromadziła 1500 uczestników z 650 firm i 81 krajów, którzy dyskutowali na temat odpowiedzi branży na coraz bardziej palącą potrzebę zrównoważonego rozwoju. Prelegenci z Henkel oraz przedsiębiorstw takich jak Amcor, Covestro, Equanimator, Touch Design oraz CJ Korea skupili się na tematach gospodarki obiegu zamkniętego, ograniczaniu negatywnego wpływu produktów i opakowań na środowisko oraz pojawiających się zmian prawnych.

W obliczu gwałtownych zmian firmy stają w obliczu wyzwań związanych z uczynieniem swych produktów i działań bardziej zrównoważonymi – wyjaśnia Kathleen Burzycki, wiceprezes ds. marketingu i strategii w dziale Henkel Consumer Goods Adhesives. Program konferencji dostarczył producentom i dostawcom dóbr konsumenckich okazję do pozyskania wiedzy na temat najnowszych rozwiązań oraz do kontaktu z liderami opinii oraz branżowymi ekspertami.

Sustainability Days 2022 zostały podzielone na cztery główne grupy tematyczne: Circularity poświęconą gospodarce obiegu zamkniętego, która zajęła się m.in. kwestiami pozyskiwania surowców, wyzwań w łańcuchach dostaw oraz poprawy wzornictwa opakowań; Footprint poświęconą wpływowi procesów produkcyjnych na środowisko, optymalnym metodom pomiaru tego wpływu oraz angażowania dostawców w odpowiedzialne pozyskiwanie surowców; Regulations i Reporting (Przepisy i Sprawozdawczość), która przyjrzała się kwestiom technologicznym oraz możliwościom i skutkom tworzenia wartości dodanej, w tym skutkom podatkowym i finansowym; i wreszcie ścieżka Trends, Challenges & Opportunities (Trendy, Wyzwania i Możliwości), w ramach której badano strategie zrównoważonego rozwoju, sposoby finansowania transformacji oraz automatyzację opakowań w handlu elektronicznym.

Na wszechstronny program złożyły się prezentacje odbywające się na żywo w Düsseldorfie w Niemczech, Szanghaju w Chinach oraz Stamford w USA, poświęcone wspomnianym kwestiom i zaprezentowane zarówno w globalnej, jak i regionalnej perspektywie.

W uwagach otwierających wirtualną konferencję Tilo Quink, globalny szef działu Henkel Packaging Adhesives, podkreślił, że Dni Zrównoważonego Rozwoju 2022 to doskonała okazja dla branży, by się zjednoczyć dla sprostania wyzwaniom związanym ze zrównoważonym rozwojem: Zmiany klimatyczne nie majaczą gdzieś w oddali. One już tu są, wzrosła też potrzeba pilnych działań. Zadanie, które przed nami stoi, nie sprowadza się do oczekiwania na pojawienie się rozwiązań doskonałych – raczej musimy działać w sposób, który jest obecnie możliwy, aby wypełnić lukę, podczas gdy nadal będziemy niestrudzenie pracować nad rzeczywistym zrównoważonym rozwojem w dziedzinie opakowań i dóbr konsumpcyjnych.

Quink podkreślił, że ta pilna potrzeba przyczyniła się do zaangażowania firmy Henkel we wspieranie współdziałania i dzielenia się najlepszymi praktykami: Aby podjąć prawdziwe działania, musimy zgromadzić przy stole jak najwięcej partnerów. W Henkel wierzymy, że oznacza to nie tylko sprawienie, by nasza własna działalność była bardziej zrównoważona, ale również pracę na rzecz umożliwienia naszym klientom i innym interesariuszom osiągnięcia zgodności z przepisami i osiągnięcia ich własnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wspólna praca oznacza tworzenie strategicznych partnerstw w całym łańcuchu wartości, aby zrównoważone rozwiązania były jak najszerzej dostępne i możliwie najprostsze do osiągnięcia przez wszystkich zainteresowanych.

W podsumowaniu konferencji Grant Kupko, kierownik ds. portfolio projektów w Henkel Tech Ventures oraz gospodarz wydarzenia, powiedział: Przez ostatnie dwa dni zdaliśmy sobie sprawę, że docieramy do punktu, w którym przemysł, władze i producenci zaczynają dostrzegać efekty zrównoważonego rozwoju i szanse na pozytywny wpływ na środowisko dzięki byciu zrównoważonym. Podczas dyskusji na temat gospodarki obiegu zamkniętego - od projektowania po recykling - często poruszano kwestie znaczenia przepisów prawa i ich wpływu na każdy etap tego cyklu. Innym gorącym tematem była jakość – oraz to, jak materiały wykorzystane w procesach recyklingu mogą na nią wpływać.

Kupko zauważył, że zajmując jednolite stanowisko jako branża uczestnicy Sustainability Days 2022 już wspierają progres: W imieniu firmy Henkel chciałbym podziękować naszym partnerom i klientom za cała wiedzę, jaką udostępnili. Takie dyskusje z pewnością kształtują sposób, w jaki myślimy, oraz strategiczne cele, do których dążymy; jestem pewien, że wielu z Was odniosło podobne korzyści.

Opracowano na podstawie informacji firmy Henkel

Zdjęcia (od góry): 1.Gospodarz konferencji Grant Kupko rozmawia z Frederikiem Petitem z Emerald Technology Ventures w studio Henkel w Düsseldorfie/ 2. Henkel Sustainability Days składały się z rozmów odbywających się w cztery oczy lub za pośrednictwem sieci. Tutaj Grant Kupko prowadzi sesję pytań i odpowiedzi z Dominikiem Hoggiem, dyrektorem firmy Equanimator.

 

error: Kopiowanie zabronione!