Potrójne „A” od CDP dla UPM
13 Dec 2022 08:55

Firma UPM otrzymała trzy oceny „A” od międzynarodowej organizacji non-profit Carbon Disclosure Project (CDP) za swoje osiągnięcia oraz przejrzyste raporty dotyczące zmian klimatu, bezpieczeństwa lasów i wody. Spośród blisko 15 tys. ocenionych firm UPM była jedną z zaledwie dwunastu, które uzyskały potrójne „A”. Dla nas jako globalnej firmy drzewnej wszystkie trzy oceny CDP są bardzo ważne – mówi Sami Lundgren, wiceprezes ds. odpowiedzialności w UPM.

Działania firmy UPM na rzecz klimatu łączą zrównoważoną gospodarkę leśną, ambitne cele redukcji emisji oraz innowacyjne, odnawialne produkty, które mogą zastąpić materiały i produkty oparte na paliwach kopalnych. Zrównoważone wykorzystanie lasów jest podstawą naszej działalności, a nasz globalny program Forest Action spogląda całościowo na wpływ leśnictwa, łącząc długoterminowe cele i środki, a także konkretne działania dotyczące klimatu, różnorodności biologicznej, gleby, wody i społecznej działalności. Zmniejszenie naszego uzależnienia od paliw i materiałów kopalnych ma kluczowe znaczenie. W ubiegłym roku udało nam się ograniczyć emisję CO2 z paliw kopalnych o 8% i jesteśmy na dobrej drodze do redukcji emisji o 65% do 2030 roku - wyjaśnia Lundgren.

UPM działa w branży wykorzystującej ogromne ilości wody, dlatego stale koncentruje się na ograniczeniu jej zużycia, zmniejszeniu ilości ścieków oraz zwiększeniu skali odzysku substancji odżywczych do nawożenia gleby ze swych oczyszczalni. Regularnie ocenia również – w perspektywie zarówno krótko-, jak i długoterminowej – zagrożenia związane z wodą, a oceny te potwierdzają, że zakłady produkcyjne firmy znajdują się na obszarach o niskim lub średnim poziomie ryzyka niedostatku wody.

COP 27 pokazał, że potrzeba transformacji jest dzisiaj ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej, jeśli zamierzamy ograniczyć ocieplanie klimatu do 1,5 stopnia Celsjusza – mówi Maxfield Weiss, dyrektor wykonawczy w CDP Europe. Musimy ograniczyć emisje o połowę i wyeliminować wylesianie do 2030 r., oprócz osiągnięcia bezpieczeństwa wodnego w tej samej skali czasowej. Nie istnieje droga do osiągnięcia 1,5 °C z ominięciem natury – dodaje.

Firmy na liście A CDP pokazują, że wyprzedzają resztę stawki – podejmując wyraźne działania dla zmniejszenia emisji i rozwiązania problemu wpływu na środowisko w całym swoim łańcuchu wartości. To jest ten rodzaj przejrzystości środowiskowej i działań, których potrzebujemy w całej gospodarce, aby zapobiec ekologicznej zapaści

Prawie 20 tys. firm ujawniło w tym roku swoje dane środowiskowe. Odbywający się co roku proces podawania danych środowiskowych i przyznawania punktów przez CDP jest powszechnie uznawany za złoty standard korporacyjnej przejrzystości środowiskowej. W 2022 r. ponad 680 inwestorów z aktywami o wartości ponad 130 bln USD oraz 280 głównych nabywców z wydatkami na zamówienia publiczne o wartości 6,4 bln USD zwróciło się do firm o ujawnienie danych dotyczących wpływu na środowisko, ryzyka i możliwości za pośrednictwem platformy CDP. Odpowiedzi udzieliła rekordowa liczba 18 700 firm.

https://www.upmraflatac.com/pl/

 

 

 

 

error: Kopiowanie zabronione!