Powstaje nowy systemem odkażania warzyw i owoców w opakowaniach
27 Dec 2014 14:45

W ramach projektu SAFEBAG opracowywany jest system niechemicznego odkażania świeżych owoców i warzyw, który odpowie na zapotrzebowanie klientów na bezpieczne i odżywcze produkty o minimalnym oddziaływaniu na środowisko.

W skali całego świata obserwujemy wzrost liczby wybuchów epidemii przenoszonych przez żywność, sprzedawaną w postaci gotowych do spożycia owoców i warzyw. W następstwie stosowanego obecnie przetwarzania, między innymi płukania w roztworze chloru, często utrzymują się pozostałości chemiczne i woda ściekowa. Rośnie presja na ograniczanie stosowania chemikaliów w toku przetwarzania, a można to osiągnąć za pomocą skutecznego i jednocześnie przyjaznego środowisku systemu odkażania, opracowywanego w ramach projektu SAFEBAG.

Dzięki dofinansowaniu z budżetu 7PR (Siódmy program Ramowy UE), zespół SAFEBAG pracuje nad nowym systemem odkażania w opakowaniach, który umożliwi zredukowanie ilości chemikaliów stosowanych do płukania. System oparty na zimnej plazmie atmosferycznej, wytwarzanej wewnątrz zamkniętego opakowania z żywnością, generuje wysoko naładowane cząstki (wolne rodniki) w celu uszkodzenia lub zniszczenia bakterii. Wyniki wstępnych badań wskazują, że nietermiczna plazma w opakowaniach (wysokoenergetyczny zjonizowany gaz) może znacząco obniżyć obciążenie mikrobiologiczne świeżych owoców i warzyw.

SAFEBAG pogłębia tę wiedzę, przeprowadzając dalsze badania z zamiarem zmaksymalizowania potencjalnych korzyści płynących z tej technologii. Zespół zbudował przedkonkurencyjny prototyp oparty na plazmie, który jest gotowy do przejścia testów branżowych pod kątem skuteczności odkażania świeżych owoców i warzyw w opakowaniach.

Doskonalenie sposobów odkażania warzyw ma istotne znaczenie. Chlor jest jednym z najskuteczniejszych środków odkażających i znajduje szerokie zastosowanie w sektorze produktów świeżych krojonych. Mimo surowych norm bezpieczeństwa i higieny w procesie przetwarzania, wybuchy epidemii przenoszonych przez żywność w postaci gotowych do spożycia owoców i warzyw zdarzają się na całym świecie. Nowe zagrożenia często pojawiają się ze względu na zmieniającą się charakterystykę określonych mikroorganizmów i środowiska. Zwiększenie bezpieczeństwa tych produktów ma pierwszorzędne znaczenie dla ochrony konsumentów, zwłaszcza w obliczu wzrostu spożycia pakowanych produktów świeżych krojonych - twierdzi dr Edurne Gaston Estanga, liderka grupy ds. technologii żywności przy IRIS w Hiszpanii i koordynatorka projektu SAFEBAG, w rozmowie z "Magazynem research*eu" Wspólnotowego Serwisu Informacyjnego Badań i Rozwoju.

„Prace laboratoryjne przyniosły obiecujące wyniki w całej gamie świeżych owoców i warzyw, między innymi w przypadku szpinaku, pomidorów cherry i truskawek, pod względem znaczącego wydłużenia okresu przydatności do spożycia i zachowania kluczowych parametrów jakościowych. Wyniki niektórych produktów były mniej korzystne (np. zielonych warzyw liściastych). Zważywszy na zróżnicowanie produktów w sektorze spożywczym, nie ma uniwersalnego podejścia do przetwarzania żywności” - mówi dr Edurne Gaston Estanga.

Technologia spotkała się z żywym zainteresowaniem przetwórców z całego świata jednak konieczne jest zakończenie testów prototypu w warunkach przemysłowych. Według szacunków technologia może trafić na rynek za około 2 do 3 lat.

Źródło: portalspozywczy.pl