Powstanie platforma koordynująca recykling opakowań kartonowych
30 May 2018 10:48

Przemysł dostawców kartonowego materiału opakowaniowego do płynnej żywności z zadowoleniem przyjął decyzję Rady Unii Europejskiej o przyjęciu znowelizowanego pakietu legislacyjnego dotyczącego odpadów. „Uważamy, że przepisy zawarte w nowym prawodawstwie – w szczególności dotyczące obowiązkowego selektywnego zbierania wszystkich opakowań, co stanowi warunek niezbędny dla realizacji zadań w zakresie recyklingu – stanowią mocny fundament, dzięki któremu państwa członkowskie będą mogły wykonać milowy krok w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym” – podkreśla Jan Jasiński, prezes Fundacji ProKarton.

Branża opakowań kartonowych do płynnej żywności aktywnie angażuje się we wszelkie działania wspierające rozwój recyklingu kartonów po napojach oraz aktywnie promuje wprowadzanie długoterminowych rozwiązań w zakresie technologii ich przetwarzania.

W związku z tym przemysł dostawców kartonowego materiału opakowaniowego do płynnej żywności zrzeszony w Stowarzyszeniu na rzecz Kartonów do Płynnej Żywności i Środowiska (ACE), które tworzą Elopak, SIG Combibloc, Tetra Pak, BillerudKorsnäs oraz Stora Enso, zdecydował się uruchomić w całej Europie specjalną platformę dla koordynowania działań angażujących branżę w rozwój recyklingu opakowań kartonowych po napojach (w tym również w działania związane z recyklingiem innych poza papierem części składowych tego typu opakowań). Nowa platforma będzie miała siedzibę we Frankfurcie n/Menem i będzie uzupełniać dotychczasowe działania ACE. W założeniu ma być też „głosem branży” w stosunku do szerokiego gremium interesariuszy. Będzie ściśle współpracować z krajowymi stowarzyszeniami przemysłu kartonów do napojów oraz wspierać inicjatywy firm członkowskich oraz innych zainteresowanych podmiotów.

„Zrównoważone działania w zakresie rozwoju recyklingu wymagają współpracy zarówno wewnątrz branży, jak również poza nią. Nowa platforma będzie aktywnie poszukiwać sojuszy i rozwijać relacje partnerskie z różnymi podmiotami branżowymi o podobnych potrzebach, aby zoptymalizować rozwiązania recyklingowe” – zaznacza Kristian Hall, prezes ACE.

„Branża opakowań kartonowych przeszła długą drogę, aby osiągnąć poziom recyklingu, który obecnie w Europie wynosi 47%. Poziom ten udało się osiągnąć pomimo braku w unijnej dyrektywie dotyczącej opakowań i odpadów opakowaniowych konkretnego celu recyklingowego dla opakowań kartonowych do płynnej żywności. Jesteśmy przekonani, że dzięki naszej inicjatywie stworzone zostaną warunki dla szerokiej międzybranżowej współpracy i uda się nam wszystkim osiągnąć strategiczne cele w zakresie rozwoju recyklingu odpadów komunalnych – odpowiednio 55% w 2025r. i 65% w 2035r.”

Źródło: ProKarton