Premierowy pokaz detektora LEAK-MASTER MAPMAX w Poznaniu
5 Sep 2017 12:05

Firma WITT zaprezentuje na wrześniowych targach Pakfood w Poznaniu – po raz pierwszy w Polsce - urządzenie LEAK-MASTER MAPMAX. Montowane bezpośrednio za maszynami pakującymi, umożliwia ono przeprowadzanie nieniszczącej kontroli szczelności opakowań bez używania drogiego helu jako gazu markującego.

Ponieważ stosowane do pakowania atmosfery ochronne w większości przypadków zawierają dwutlenek węgla, LEAK-MASTER MAPMAX używa tego gazu jako gazu markującego, dzięki czemu możliwe jest sprawdzanie szczelności zapakowanych produktów bezpośrednio w ciągu maszyny pakującej. Mechanizm transportowy detektora LEAK-MASTER MAPMAX transportuje pojedyncze opakowania lub opakowania zbiorcze do komory kontrolnej. Zdefiniowana wcześniej wartość podciśnienia doprowadza do różnicy ciśnień pomiędzy tym znajdującym się w komorze pomiarowej a ciśnieniem gazu osłonowego w zamkniętym opakowaniu. W efekcie tego już nawet najmniejsze nieszczelności zgrzewów doprowadzają do uwolnienia się z opakowania zawartego w nim CO2 do atmosfery. W efekcie tego w komorze pomiarowej wzrasta stężenie dwutlenku węgla, które jest natychmiast wykrywane przez bardzo czuły sensor pomiarowy.

Po każdym cyklu kontrolnym (do 15 taktów w ciągu minuty) komora pomiarowa zostaje wentylowana, a produkty przesyłane do następnego etapu technologicznego. W przypadku wykrycia nieszczelności wykorzystując dostępne zestyki beznapięciowe można uaktywnić wiele opcji dalszego postępowania, np. załączenie alarmów ostrzegawczych i / lub skierowanie produktów na osobną taśmę z produktami wybrakowanymi itp.

Źródło: WITT