Raport Smithers o przyszłości papierowych opakowań barierowych
21 Sep 2021 12:35

Rosnąca skala zastosowania zrównoważonych opakowań przyczyni się do wzrostu światowego rynku powłok funkcjonalnych i barierowych dla opakowań z papieru i tektury o dodatkowe 2,1 mld USD w ciągu najbliższych pięciu lat. Dzięki temu rynek wyceniony w 2021 r. na 7,84 mld USD wzrośnie do 9,97 mld USD w 2026 r. - co według najnowszych prognoz firmy Smithers oznacza poziom CAGR na poziomie 4,9% w latach 2021-2026. Łączny wolumen wzrośnie w tym czasie z 3,19 mln ton do 4,10 mln ton.

Ta ekspansja stanowi odzwierciedlenie wysiłków branży opakowaniowej na rzecz wyeliminowania skutków COVID-19 oraz zapewnienia właścicielom marek rozwiązań technologicznych, które pozwolą im zastąpić opakowania z tworzyw sztucznych łatwiejszymi w recyklingu papierowymi odpowiednikami. Nowy raport Smithers „The Future of Functional and Barrier Coatings for Paper and Board Packaging to 2026” (Przyszłość powłok funkcjonalnych i barierowych w opakowaniach papierowych i tekturowych do 2026 r.) zawiera dogłębną analizę ekspertów dotyczącą obecnego stanu wiedzy i ewolucji w tym sektorze w ciągu najbliższych pięciu lat.

Raport podejmuje próbę scharakteryzowania rynku sześciu głównych typów powłok barierowych przez pryzmat wartości i ilości. Wykazuje on, że:

- w 2021 r. 2/3 zamówień z rynku dotyczyło polimerów termoplastycznych, a ich użycie wzrośnie dodatkowo w latach 20., głównie kosztem polimerów wysokobarierowych oraz powłok parafinowych;

- wzrośnie również skala wykorzystania aluminium;

- powłoki fluorochemiczne - substancje per- i polifluoroalkilowe (PFAS) – stracą rynkowy udział, przede wszystkim ze względu na ograniczenia prawne;

- powłoki na bazie wody będą cieszyły się rosnącą popularnością jako alternatywa dla powłok rozpuszczalnikowych, które w trakcie produkcji emitują do atmosfery lotne związki organiczne (VOC);

- powyższe ograniczenia będą sprzyjać również wzrostowi popytu na twarde powłoki – w tym przede wszystkim wytłaczane polimery termoplastyczne i laminaty z folii aluminiowej.

Przemysł papierniczy również reaguje na wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem i przeznacza fundusze na badania i rozwój nowych gatunków papieru i tektury, które posiadają inherentną odporność na smary i oleje, eliminując potrzebę dodatkowych etapów powlekania.

Powłoki funkcjonalne i barierowe znajdują zastosowanie przede wszystkim w produkcji opakowań na żywności i napoje (79% udział w popycie w 2021 r.). Na tak wysoki popyt branży opakowaniowej wpłynęła zwiększona sprzedaż żywności w e-handlu, wzmożone zastępowanie plastików papierami giętkimi oraz pojawienie się nowych rodzajów formowanych mas papierowych. Raport przewiduje nieznaczny spadek udziału rynkowego opakowań (do 76%), gdy zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju skłonią marki z innych segmentów przemysłu - zwłaszcza z sektora zdrowia i higieny osobistej - do przejścia na opakowania z włókien.

Pod względem geograficznym rynek dzieli się na trzy główne globalne regiony: Azji i Pacyfiku, Europy oraz Ameryki Północnej. Najszybsze wzrosty notowane są w tym pierwszym, jednak nowe europejskie przepisy prawne – takie jak unijna dyrektywa dotycząca opakowań jednorazowych – z pewnością wpłyną na wzrost popytu na barierowe rozwiązania na dojrzałych europejskich rynkach. USA pozostały największym jednostkowym rynkiem dla wspomnianych powłok w 2021 r., ale niedługo zostanie wyprzedzony przez Chiny. Pierwszą piątkę krajów o największym popycie uzupełniają Indie, Niemcy i Rosja.

Opracowano na podstawie informacji Smithers Pira

error: Kopiowanie zabronione!