Raport Stora Enso o trendach opakowaniowych w sprzedaży internetowej
8 Sep 2015 12:50

Stora Enso, wiodące przedsiębiorstwo oferujące zrównoważone rozwiązania w zakresie opakowań, biomateriałów, drewna i papieru, w dniu dzisiejszym opublikowało raport na temat trendów w dziedzinie opakowań w sprzedaży internetowej. Podstawowym wnioskiem wynikającym z raportu „Punkt widzenia Stora Enso” jest stwierdzenie, że strategiczne projekty opakowań oraz zrównoważone materiały mogą znacząco zwiększyć marże osiągane przez internetowe przedsiębiorstwa detaliczne.

Główne ustalenia raportu Punkt widzenia są następujące:

W segmencie sprzedaży detalicznej produktów żywnościowych występuje potencjał do podwojenia rentowności na poziomie zysku operacyjnego (EBIT) dzięki strategicznym projektom opakowania. Dzięki strategicznym projektom opakowania, detaliczni internetowi sprzedawcy artykułów higieny osobistej mają szansę na zwiększenie rentowności na poziomie zysku operacyjnego (EBIT) aż o 50%.

„Sprzedawcy detaliczni dążący do doskonałości w zakresie opakowania w kanałach sprzedaży internetowej prawdopodobnie osiągną największy wzrost w najbliższych latach” - twierdzi Gilles van Nieuwenhuyzen, wiceprezes Stora Enso Packaging Solutions. „Przewidujemy, że klienci i kontrahenci, którzy w pełni wykorzystują potencjał opakowania w sprzedaży internetowej będą w stanie osiągnąć znaczącą poprawę zysków.”

Niektóre z konkretnych korzyści omówionych w raporcie „Punkt widzenia”, które można osiągnąć, obejmują: zwiększenie lojalności klienta, wspieranie działań klienta w zakresie zrównoważonego podejścia oraz zmniejszenie objętości transportowanych towarów. Raport podkreśla potencjał w zakresie usprawnienia operacji wybierania i pakowania produktów oraz optymalizację wykorzystania materiału opakowaniowego w internetowej sprzedaży produktów spożywczych, co pozwoli wpłynąć na poziom rentowności zysku operacyjnego (EBIT).

„Opracowanie zoptymalizowanych rozwiązań opakowaniowych może mieć wyraźny, pozytywny wpływ na wysokość sprzedaży, kosztów, a przede wszystkim lojalność konsumenta - trzy ważne parametry zyskowności dla przedsiębiorstw detalicznych wchodzących na rynek internetowy” - mówi Björn Thunström, wiceprezes ds. marketingu i lojalności klienta Stora Enso Packaging Solutions.

Ponadto raport podkreśla niektóre dostrzegalne trendy w skali makro; siła konsumenta urasta do nowych poziomów, modele biznesowe podlegają innowacjom w celu skorzystania z szans rynkowych oraz wzrasta dostępność nowych technologii wraz ze zmniejszaniem się kosztu korzystania z nich. Autorzy raportu wysuwają wniosek, że w obliczu tych trendów zrównoważone rozwiązania opakowaniowe mogą umożliwić właścicielom marki uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

Gilles van Nieuwenhuyzen podczas Światowego Kongresu Detalistów w Rzymie w dniu 10 września wystąpi z prezentacją zatytułowaną „Przyszłość opakowania w sprzedaży internetowej”.

Źródło: Stora Enso