Rekordowe obroty włoskiej branży maszyn pakujących
20 Dec 2019 11:16

Jak wynika ze wstępnych wyliczeń opublikowanych przez dział badawczy Ucima, stowarzyszenia włoskich producentów maszyn opakowaniowych, w 2019 r. sektor utrzymał tendencję wzrostową i w 2019 r. zanotował jeszcze wyższe obroty, zarówno na rynku wewnętrznym, jak i w wymiarze globalnym. W efekcie całkowita sprzedaż włoskich producentów maszyn opakowaniowych wyniosła w 2019 r. rekordowe 8 mld euro. Wstępne dane Ucima wskazują, że tegoroczny wzrost w sektorze sięgnął poziomu 1,8%.

Największy wzrost dokonał się na rynku włoskim (przyrost o 3,2% do kwoty 1,713 mld euro), za co do pewnego stopnia odpowiadają zachęty dla inwestorów w ramach rządowego programu Przemysł 4.0. Sprzedaż na eksport, który odpowiadał w 2019 r. za 78,6% całkowitych obrotów, także wzrosła o 1,4% do poziomu 6,293 mld euro. Głównymi odbiorcami włoskich maszyn były makroregiony: azjatycki (wzrost o 12,7%), europejski (+6,5%) oraz Afryki i Oceanii (+3%).

„Jesteśmy zadowoleni i dumni z najnowszych osiągnięć, które dowodzą, że nasz przemysł jest solidny i dynamiczny, jest w stanie działać na szczeblu globalnym i w pełni wykorzystuje rozwój międzynarodowych rynków i sektorów, w których działają nasi klienci” - powiedział Enrico Aureli, prezes UCIMA. „Nie możemy jednak popadać w samozadowolenie, ponieważ stoimy w obliczu poważnych wyzwań, nasilającej się walki konkurencyjnej oraz wysoce nieprzewidywalnych scenariuszy.”

Z tego powodu prognozy na 2020 r. pozostają niepewne. Do czynników ryzyka należą: utrzymujące się zawirowania geopolityczne na wielu rynkach, taryfy i spory handlowe rozgrywające się na poziomie międzynarodowym, a także niepowodzenie polityki włoskiego rządu w zakresie odpowiedniego zaspokojenia potrzeb firm.

„Z prognoz makroekonomicznych wynika, że wzrost PKB będzie zwalniał, zaś poziom zamówień sektorowych jest mniej korzystny niż w przeszłości” - dodał Aureli. „Dlatego wierzymy, że 2020 może być rokiem konsolidacji po okresie dużego, niezakłóconego wzrostu w ubiegłych latach. Mimo to zachowujemy optymizm odnośnie średnio- i długoterminowych perspektyw rozwoju.”

Na podstawie informacji Ucima opracował TK