Reorganizacja kierownictwa Koenig & Bauer Digital & Webfed
13 Jun 2024 08:00

W dniu 1 czerwca firma Koenig & Bauer Digital & Webfed AG & Co. KG ogłosiła zmiany personalne na szczeblu kierowniczym. Philipp Zimmermann zastąpi Christopha Müllera na stanowisku dyrektora zarządzającego (CEO) segmentu Digital & Webfed i będzie odpowiedzialny za ogólne kierowanie segmentem oraz sprzedaż i zarządzanie produktami. U jego boku Markus Dörr przejmie odpowiedzialność za aspekty finansowe jako CFO (dyrektor ds. finansów). Wcześniej był on odpowiedzialny za finanse spółki zależnej Koenig & Bauer Industrial. Thomas Potzkai na stanowisku CTO (dyrektora ds. technologii ) będzie nadal odpowiedzialny za technologię i usługi.

(od lewej) Philipp Zimmermann (CEO), Markus Dörr (CFO) oraz Thomas Potzkai (CTO) to nowe kierownictwo działu Koenig & Bauer Digital & Webfed

W ten sposób Grupa konsekwentnie dostosowuje swoją strukturę zarządzania do wymagań rynku i wzmacnia niezależność segmentów.

W ramach programu „Spotlight” Koenig & Bauer już na początku maja 2024 r. ogłosił program reorganizacji „D&W 2.0”, aby zaradzić obecnej sytuacji, która przyczynia się do strat w segmencie Digital & Webfed. Program koncentruje się na działaniach organizacyjnych, strukturalnych i operacyjnych w celu zabezpieczenia możliwości generowania zysków na rozwijających się rynkach opakowań giętkich, druku cyfrowego i tektury falistej. Programem „D&W 2.0” kieruje dr Andreas Pleßke, dyrektor generalny Koenig & Bauer.

Dzięki temu programowi Grupa odzwierciedla również rozwój obecnego portfolio produktów segmentu Digital & Webfed na poziomie zarządzania. W ostatnich latach, oprócz szeroko zakrojonej działalności usługowej - także w zakresie zainstalowanej bazy maszyn do druku gazet - skupiono się na maszynach atramentowych, maszynach fleksograficznych CI i maszynach do druku na tekturze falistej.

Na drodze harmonizacji oraz dalszego rozwoju swych struktur kierowniczych, Koenig & Bauer Digital & Webfed toruje drogę ku przyszłej rentowności, którą chce osiągnąć dzięki zdolności do autonomicznego działania na rynkach i bardziej elastycznego reagowania na konkretne wydarzenia. Krok ten ma również doprowadzić do transformacji pokoleniowej.

Pełniąc funkcję członka zarządu Koenig & Bauer AG, Christoph Müller będzie w coraz większym stopniu koncentrował się na sieci budowanej przez dziesięciolecia w celu dalszego rozwoju technologii i partnerstw w dziedzinie druku cyfrowego.

Opracowano na podstawie informacji firmy Koenig & Bauer