RPC bpi przystąpiła do inicjatywy NPE
24 Jan 2017 13:22

Firma RPC bpi recycled products przyłączyła się do New Plastics Economy (Nowa Ekonomia Tworzyw Sztucznych, NPE) – trzyletniej inicjatywy przedsiębiorstw działających w łańcuchu dostaw tworzyw sztucznych, której celem jest opracowanie globalnego i zarządzanego przez członków planu działań w przemyśle opakowań plastikowych, zgodnego z zasadami gospodarki obiegowej.

W inicjatywie, na której czele stoi Fundacja Ellen MacArthur, uczestniczy szeroka grupa czołowych firm, miast, filantropów, decydentów politycznych, naukowców, studentów oraz organizacji pozarządowych. Formalny zespół tworzy ok. 40 firm, wśród nich m.in. Amcor, Coca-Cola, MARS, Unilever oraz Veolia, które wspólnie pracują nad analizą i przemodelowaniem globalnego systemu opakowań z tworzyw sztucznych.

Celem inicjatywy jest stworzenie lepiej skoordynowanego podejścia, które połączy obecnie wdrażane usprawnienia oraz rozdrobnione inicjatywy w jedną całość. W efekcie możliwe będzie ustalenie wspólnego kierunku działań wśród wszystkich organizacji działających w sektorze tworzyw sztucznych, wspieranie dalszych innowacji oraz wspomaganie łańcucha wartości w segmencie tworzyw, by osiągał lepsze wyniki ekonomiczne i ekologiczne.

Jak wyjaśnia Ellen MacArthur, założycielka fundacji: „Ostatecznym celem New Plastics Economy jest opracowanie systemu, w którym opakowania z tworzyw sztucznych nigdy nie stają się odpadem, lecz powracają do obiegu ekonomicznego jako wartościowy materiał biologiczny lub techniczny”.

Gerry McGarry, dyrektor generalny RPC bpi recycled products, uważa, że inicjatywa NPE stanie się ważną częścią programu zrównoważonego rozwoju realizowanego przez grupę RPC. „Wszyscy zdajemy sobie sprawę z kluczowego i wartościowego wkładu tworzyw sztucznych w rozmaite obszary naszego życia” - wyjaśnia. „Niezwykle ważne jest, byśmy - dopełniając powszechnie znane zalety tworzyw – zmaksymalizowali wkład naszego przemysłu w bardziej obiegową gospodarkę. Wspólny cel i poświęcenie wielu różnych organizacji działających w inicjatywie New Plastics Economy będzie głównym czynnikiem, który pozwoli nam to osiągnąć.”

Niedawno inicjatywa NPE przygotowała drugi raport, w którym przedstawiła najnowsze wyniki badań oraz plany swych dalszych działań. Został on zaprezentowany czołowym przedsiębiorcom i politykom w trakcie corocznego Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos.

rpc2017.002 new plastics ecomnomy pix 1

Na podstawie informacji RPC opracował TK