Sieć PackSynergy nie zwalnia tempa
18 Jan 2023 15:20

1 stycznia 2023 r. sieć europejskich producentów opakowań powitała nowego członka. Gigant Verpackungstechnik GmbH to czołowy dostawca rozwiązań pakujących, który przystąpił do Pack Synergy. Główna siedziba firmy znajduje się w Wiedniu, a jego biura sprzedaży w Linzu.

PackSynergy stale się rozwija. Po udanym włączeniu nowych firm członkowskich z Europy Południowej i Południowo-Wschodniej nieco ponad rok temu sieć wzmacnia teraz swoją pozycję w Austrii dzięki firmie Gigant. Jestem zachwycony, że udało nam się pozyskać kolejnego partnera na tym kluczowym rynku, co daje nam bezpośredni dostęp do krajów partnerskich od Słowenii po Grecję - mówi prezes PackSynergy Thomas A. Baur. Pierwsze wspólne rozmowy dyrektorów zarządzających Gigant, dra Rolanda Konrada i Reinharda Schödlbauera, z Pack Synergy potwierdziły, że - dzięki silnej pozycji na rynku i otwartości na współpracę – udział firmy Gigant w skoordynowanych zamówieniach może stanowić istotny impuls dla jej rozwoju. Będzie ona również stanowiła cenny wkład w naszą sieć - dodaje Baur.

Firma Gigant może pochwalić się 90-letnią, pełną sukcesów historią. Jej nazwę noszą wysokiej jakości, zrównoważone produkty dla branży opakowań – zarówno maszyny, jak i materiały. Spółka oferuje również inteligentne rozwiązania w zakresie kartonowania, wiązania, owijania, obkurczania, klejenia i paletyzacji. Gigant to nowoczesna firma z bogatą tradycją, która bardzo wcześnie wyspecjalizowała się w automatyce - kontynuuje prezes PackSynergy. Tymczasem automatyzacja jest głównym trendem i ważnym czynnikiem sukcesu w branży opakowań.

Zdaniem obu dyrektorów zarządzających bycie częścią sieci, w której można dzielić się wysoce specyficznymi informacjami bez konieczności obawiania się konkurencji, jest dla Gigant dużym atutem i to właśnie zmotywowało ich, by zostać partnerem Pack Synergy. PackSynergy to dla nas doskonała okazja, aby wyjrzeć poza horyzonty naszego rodzimego rynku, wymienić się pomysłami i wiedzą z kolegami, uczyć się z ich doświadczeń, a jednocześnie udostępnić innym naszą własną wiedzę - wyjaśnia Konrad.

Baur podkreśla, że wymierna przewaga konkurencyjna PackSynergy nie ogranicza się do europejskiej platformy sprzedaży i znacznych korzyści zakupowych, ale dodatkowo obejmuje również interakcje w ramach sieci: Transfer know-how, dalsze szkolenia i wspólne prace rozwojowe zajmują wysokie miejsce na liście priorytetów w PackSynergy. Nasza Akademia Edukacyjna zapewnia możliwości zdobycia informacji i odbycia treningu poprzez prezentowanie najlepszych praktyk, praktyczne warsztaty i sesje informacyjne. Staramy się w nią również zaangażować naszych dostawców i zewnętrznych specjalistów. Jego zdaniem niesłabnąca popularność PackSynergy jest wyraźną oznaką pozycji stowarzyszenia jako sieci, która daje hurtownikom średniej wielkości w całej Europie podstawowe narzędzie rozwoju. PackSynergy łączy regionalną siłę i wiedzę z rosnącą obecnością w Europie i międzynarodowym doświadczeniem - komentuje na zakończenie Baur.

Opracowano na podstawie informacji Pack Synergy

error: Kopiowanie zabronione!