SISTRADE uczestnikiem Packaging Conference we Lwowie
4 Oct 2018 12:09

Packaging Conference jest organizowana przez Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga we Lwowie w dniach 10-14 października br. we współpracy z Bractwami Ukraińskim, Tureckim, Portugalskim oraz innymi współorganizatorami. Jest to doskonała okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń wśród uczestników z różnych segmentów poligrafii. Przedstawiony i omówiony zostanie szeroki zakres tematów z dziedzin ekonomii, technologii, logistyki, marketingu i ekologii. Należne miejsce zajmą druk flekso, offset i druk cyfrowy, procesy pre- i postprintu.

SISTRADE -  Software Consulting, SA zaprezentuje najnowsze koncepcje Industry 4.0 i przeprowadzi workshop podczas wydarzenia.

Drugiego dnia uczestnicy Konferencji będą goszczeni przez Ukraińską Akademię Drukarstwa, kształcącą około 1300 studentów. Wykłady, warsztaty i stoiska firm partnerskich będą organizowane na terenie uczelni. We wszystkich wydarzeniach wezmą udział studenci i wykładowcy.

W tym regionie dynamicznego wzrostu SISTRADE dąży do przyczynienia się do rozwoju przez rozpowszechnianie najnowszych trendów technologicznych i innowacyjnych, pomagając firmom poligraficznym i opakowaniowym lepiej zarządzać swoim biznesem, oraz do zachęcenia studentów do zdobycia wiedzy o głównych koncepcjach Industry 4.0. Podczas wydarzenia SISTRADE zaprezentuje najnowsze rozwiązania Business Intelligence, Virtual Reality, Augmented Reality, Business to Business oraz znane już rozwiązania dotyczące kalkulacji, nadzoru przemysłowego.

Opracowano na podstawie informacji firmy SISTRADE