Stora Enso uczestnikiem programu New Generation Plantations
25 Jun 2014 10:18

Program New Generation Plantations (NGP), koordynowany przez fundację WWF (World Wide Fund for Nature) to inicjatywa mająca na celu rozpowszechnianie wiedzy na temat właściwego planowania i zarządzania plantacjami drzewnymi oraz zacieśnianie współpracy pomiędzy wiodącymi firmami działającymi w tym obszarze i krajowymi agencjami leśnymi. Jednym z aktywnych uczestników NGP jest koncern Stora Enso.

W dorocznym raporcie opublikowanym podczas szczytu NGP w południowoafrykańskim Kapsztadzie znalazły się wyniki badań oraz przykłady właściwego zarządzania plantacjami. Jak wynika z danych zebranych przez NGP, w ciągu najbliższych dziesięcioleci plantacje czeka bardzo dynamiczny rozwój, mający na celu sprostanie rosnącemu w skali świata zapotrzebowaniu na papier, drewno i energię. W czasach, gdy kwestia ta jawi się jako kontrowersyjna, koncepcja stworzona przez NGP sugeruje, że właściwie zarządzane plantacje – zakładane w odpowiednich lokalizacjach – mogą być znakomitym odciążeniem dla lasów naturalnych, harmonijnie wpisując się w lokalne ekosystemy oraz poprawiając dobrobyt lokalnych społeczności.

Więcej na temat inicjatywy NGP można znaleźć na stronie www.newgenerationplantations.org. Raport jest dostępny pod adresem http://newgenerationplantations.org/multimedia/file/12b486cb-ea24-11e3-9f9e-005056986313.

Źródło: Stora Enso