Stora Enso z najwyższą punktacją w szwedzkim raporcie Sustainability Communication
15 Oct 2015 09:55

Koncern Stora Enso uzyskał najwyższą ocenę w raporcie Sustainability Communication, uwzględniającym wszystkie 72 przedsiębiorstwa notowane na giełdowym indeksie Nasdaq Stockholm Large Cap. Raport analizuje i ocenia prowadzone przez firmy działania w zakresie realizacji polityki zrównoważonego rozwoju, także w kontekście związanej z tym komunikacji zewnętrznej. Powstaje on w centrum MISUM (Mistra Center for Sustainable Markets), działającym w ramach sztokholmskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej.

Firmy objęte badaniem oceniane są pod względem zapowiadanych oraz rzeczywiście zrealizowanych projektów, uwzględniających różne aspekty polityki zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności korporacyjnej. Stora Enso była jedynym przedsiębiorstwem, które uzyskało najwyższy wynik (17 punktów na 17 możliwych) w kategorii oceniającej zapowiedzi i założenia oraz najwyższą ocenę (14 punktów na 17) w kategorii uwzględniającej wdrożone w życie plany.

„Tak wysoka ocena naszych działań to ogromne wyróżnienie, zwłaszcza że dotyczy obszarów niezwykle istotnych w całej działalności Stora Enso, którym poświęcamy wiele czasu i zaangażowania, także finansowego – mówi Noel Morrin, wiceprezes ds. globalnej odpowiedzialności w firmie Stora Enso. – Polityka zrównoważonego rozwoju to nieustająca misja, której definicje i kryteria sukcesu zmieniają się dynamicznie, wraz z otoczeniem rynkowym. Naszą ambicją jest bycie globalnym liderem w tym zakresie, zarówno jeżeli chodzi o kwestie społeczne, jak i środowiskowe. Wysoka ocena uzyskania w rankingu MISUM wskazuje, że znajdujemy się na właściwej drodze, by osiągnąć założone cele”.

Źródło: Stora Enso