Stowarzyszenie SPPES – to już 25 lat!
7 Dec 2022 10:35

Stowarzyszenie Polskich Producentów Etykiet Samoprzylepnych obchodzi w tym roku jubileusz 25-lecia. Z tej okazji prezes SPPES Bolesław Jasinowicz pokusił się o podsumowanie ćwierćwiecza tej organizacji.

Ostatnie lata przyniosły nam wiele nowych, nieznanych dotychczas i niespodziewanych wyzwań wynikających z globalnej pandemii, wojny na Ukrainie, przerwania łańcuchów dostaw i lawinowego wzrostu cen surowców, nośników energii oraz kosztów usług. Dla nas wszystkich ten okres był trudny, ale też stwarzał nowe możliwości. Obchodziliśmy również kilka jubileuszów takich jak 25-lecie Polskiej Izby Opakowań, 100-lecie Międzynarodowych Targów Poznańskich czy 30-lecie Polskiej Izby Druku. W bieżącym roku, swój skromny jubileusz obchodzi również SPPES – Stowarzyszenie Polskich Producentów Etykiet Samoprzylepnych.

Okoliczności powstania Stowarzyszenia pamiętam niezbyt dokładnie, ale był rok 1997, kiedy Romuald Szperliński, właściciel poznańskiej drukarni Introl, przedstawił nam propozycję powołania do życia własnego stowarzyszenia. Mała grupa właścicieli i prezesów polskich firm produkujących etykiety samoprzylepne, wśród których można wymienić m.in. Anro, AZ Color, Comex, Fano, Grafpol, Natalii, WDH czy Pakiet, powołała do życia małą organizację, która miała na celu integrację środowiska poligraficznego oraz wymianę doświadczeń i wzajemne wsparcie. Jestem przekonany, że nikogo nie obrażę, nazywając założycieli naszego stowarzyszenia „ojcami chrzestnymi” fleksografii w Polsce. Byli to ludzie z wyjątkową pasją i charyzmą, przecierający nowe szlaki na polskim, dopiero kształtującym się rynku.

Początkowo stowarzyszenie przyjęło nazwę SPES – Stowarzyszenie Producentów Etykiet Samoprzylepnych. Po 10 latach swej działalności dotychczasowy przewodniczący podjął decyzję o sprzedaży swojego przedsiębiorstwa szwedzkiej grupie Scanem, a z uwagi na brak możliwości dalszego pełnienia funkcji przewodniczącego zaproponował pozostałym członkom rozwiązanie stowarzyszenia podczas zebrania w Warszawie w roku 2007. Większa część młodszych członków uznała jednak, że warto kontynuować działalność tej organizacji, dlatego podczas ówczesnego zebrania wybrano nowe władze oraz dodano do nazwy przymiotnik „Polskich” w celu podkreślenia, że stowarzyszenie gromadzi firmy o rodzimym kapitale. W wyniku przeprowadzonego głosowania, nowym przewodniczącym został Artur Nowaczyk z firmy Natalii, zaś wiceprzewodniczącym Bolesław Jasinowicz z firmy Fano. W ostatnich latach funkcję przewodniczącego sprawował również Tomasz Dąbrowski, zaś obecnie w skład zarządu wchodzą; jako Przewodniczący - Bolesław Jasinowicz z firmy FANO, jako wiceprzewodniczący - Maciej Wojtaszek z firmy Aniflex oraz Przemysła Ruge z firmy Novacode.

Ostatnie dwa lata nie sprzyjały organizacji spotkań Stowarzyszenia, ale członkowie regularnie spotykają się dwa czy trzy razy w roku na wspólnych zebraniach, na których mogą wymieniać się doświadczeniami, dzielić wrażeniami czy rozwiązywać problemy naszej branży. Głównym celem stowarzyszenia jest integracja środowiska poligraficznego, a w szczególności społeczności polskich producentów etykiet samoprzylepnych. Dzięki działalności naszego stowarzyszenia mieliśmy możliwość lepszego poznania się. Być może jest to moja subiektywna ocena, ale w perspektywie tych wielu lat, spotkań i współpracy naszych członków muszę przyznać, że potrafimy ze sobą odważniej rozmawiać, dzielić się wspólnymi problemami, wspólnie szukać rozwiązań czy wspierać się wzajemnie w zakresie wymiany technologii, a nawet narzędzi do maszyn i materiałów do produkcji. W ostatnich latach, które zdominowała pandemia Covid-19 czy inwazja Rosji na Ukrainę, kiedy wzrost cen materiałów do produkcji jest lawinowy, a łańcuchy dostaw przerwane, potrafimy się konsolidować i wspólnie szukać rozwiązań tak potrzebnych naszym przedsiębiorstwom. W mijającym roku podczas targów Taropak mieliśmy przyjemność zaprezentować produkty kilku członków na wspólnym stoisku pod sztandarem naszego stowarzyszenia. Rozważamy również możliwość organizacji wspólnego stoiska na targach zagranicznych, takich jak Interpack czy Fachpack. Nasze stowarzyszenie ma podpisane umowy o współpracy z innymi organizacjami branżowymi: Polską Izbą Druku, Polską Izbą Opakowań czy Polską Izbą Fleksografów, aby solidarnie wnioskować i ubiegać się o właściwe rozwiązania kierowane do władz samorządowych i rządu RP. Stowarzyszenie jest również partnerem wielu wydarzeń takich jak targi Taropak, Packaging Innovations czy Warsaw Pack.

Obecnie do Stowarzyszenia należy ponad 25 firm, wśród których najbardziej aktywne są firmy Adet, Anro, Aniflex, Beta Point, Daki, Etigraf, Eticod, Etidruk, Etyflex, Fano, Flexodruk, Flexpress, Drukarnia Franczak, Natalii, Novacode, RSC Auto Id, SKK czy Topak-Druk. Zapraszam osoby i firmy zainteresowane współpracą do kontaktu poprzez stronę www.sppes.pl.

Do SPPES należy również firma Aniflex, której współwłaściciel Maciej Wojtaszek pełni funkcję jednego z dwóch wiceprzewodniczących. Jak podkreśla: Aniflex, firma z 20-letnim doświadczeniem w produkcji etykiet samoprzylepnych, shrink-sleeve i opakowań giętkich, należy do grona członków SPPES od dobrych paru lat, zapewniając mu aktywne wsparcie i angażując się niemalże we wszystkie aktywności stowarzyszenia. Jako wspólnik firmy z przyjemnością przyjąłem propozycję objęcia stanowiska wiceprzewodniczącego złożoną mi przez obecnego przewodniczącego Bolesława Jasinowicza. Przynależność do stowarzyszenia to przede wszystkim możliwość wspólnych spotkań, podczas których możemy wymienić doświadczenia, podzielić się wiedzą, a także porozmawiać na wiele tematów związanych z branżą, ale nie tylko. Gorąco zachęcam wszystkie polskie drukarnie, aby do nas dołączyły. Wspólnie możemy stanowić o sile branży etykiet i opakowań - nie tylko polskiej, ale i europejskiej.

Opracowano na podstawie informacji SPPES