Technologia Ishida – elastyczność sprawdzona na grzybach
19 Nov 2018 07:21

Technologia naważania wielogłowicowego oraz ważenia kontrolnego Ishida, wspierana przez zaawansowany, rodzimy system gromadzenia danych o nazwie IDCS II (tj. Ishida Data Capture System) dostarcza zarówno szybkość, jak i dokładność oraz odpowiada za wzrost wydajności produkcji. Zastosowany z powodzeniem u wiodącego niemieckiego dostawcy produktów z grzybów, spółkę Bayerische Pilze & Waldfrüchte Uwe Niklas GmbH, system Ishida pozwala firmie Niklas na obsługę około 1000 różnych produktów z grzybów.

Spółka eksploatuje pięć linii pakujących, gdzie każda współpracuje z wielogłowicowym systemem naważania Ishida. Zakres obsługiwanych produktów obejmuje grzyby świeże, mrożone oraz suszone. Produkty są pakowane do hermetyzowanych tacek, torebek foliowych oraz do plastikowych kubków z zakręcaną pokrywą. Zakres wagowy wkładu produktowego mieści się w przedziale od 5 g do 2,5 kg.

Naważarki zostały dostosowane dla wielu różnych zastosowań i obsługi wielu typów produktów. Powierzchnie kontaktowe - dla przykładu z blachy falistej - pozwalają na obsługę trudnego wkładu, takiego jak krojone w duże plastry ususzone grzyby. Dobrane łagodne kąty spustów oraz krótkie odległości upadku produktu, na czas jego wędrówki przez układ naważarki, pozwalają na obsługę najbardziej delikatnych wkładów produktowych, jak w tym przypadku grzybowy susz.

Ze względu na olbrzymią różnorodność oferty produktów firmy Niklas szczególne ważne jest to, aby równie elastyczne były systemy pakujące. Firma Niklas obsługuje również wiele tzw. małych zamówień na takie produkty jak te przeznaczone dla smakoszy, a których realizacja trwa zwykle zaledwie pół dnia. Prosta i szybka konfiguracja naważarek Ishida oraz jej sprzyjająca higienie, łatwa do utrzymania w czystości konstrukcja, gwarantują bardzo sprawne przeprowadzanie procesu przezbrojenia.

Podczas gdy naważarki zapewniają wydajność na poziomie do 3000 paczek na godzinę, ich główną zaletą, według opinii Uwe Niklas'a, Dyrektora Zarządzającego spółki, jest znakomita dokładność naważania z maksymalnym poziomem nadważania wynoszącym jedynie 0,1 grama masy nominalnej.

„Jeden kilogram naszego suszonego produktu to koszt do 300 EUR, więc naturalnym jest, że podczas napełniania musimy być precyzyjni” - wyjaśnia Uwe Niklas.

Najnowszej generacji wagi kontrolne typu DACS-G firmy Ishida, umieszczane na końcu linii pakującej, zapewniają gwarancję skutecznej kontroli jakości, a ich szeroki zakres ważenia i szybkość przezbrajania międzyproduktowego (tj. zmiana konfiguracji targetów wagowych) idealnie odpowiadają wymaganiom firmy Niklas.

Cechą charakterystyczną wag kontrolnych Ishida jest ich głowica pomiarowa o wysokiej prędkości reagowania, dająca pomiar z dokładnością 0,2 grama. Dodatkowo urządzenia są wyposażone w specjalny system kompensacji drgań podłoża, odpowiedzialny za niwelowanie wpływu czynników zewnętrznych takich jak wibracje na podłodze. Te niezwykle wytrzymałe maszyny posiadają również, na wypadek pojawienia się zakłóceń zewnętrznych, funkcję automatycznego odłączania sensora ważącego od pasa transmisyjnego. Z kolei zintegrowane detektory metalu zapewniają ochronę przed zanieczyszczeniem produktu ciałami obcymi.

Równie istotny jest fakt, że wagi kontrolne, dzięki wykorzystaniu pionierskiego systemu IDCS II firmy Ishida (Ishida Data Capture System), są w stanie agregować cenne dane produkcyjne. Są to informacje o przestojach, stratach nadważeniowych (tzw. gratisach), poziomach wydajności i jakości. Dane dotyczące każdego indywidualnego opakowania można analizować oraz wizualizować na wykresach lub w tabelach według: partii produktów, zmiany roboczej, operatorów, produktów, maszyn albo linii. Wyświetlone dane i raporty są definiowalne przez użytkownika i można je dostosowywać do potrzeb. Wartości parametrów są dostępne w trybie on-line w dowolnym momencie cyklu produkcyjnego i mogą być monitorowane w czasie rzeczywistym. Możliwy jest przesył informacji na urządzenia mobilne. IDCS II jest kompatybilny z takimi systemami informatycznymi jak system SAP lub SCADA (tj. Supervisory Control And Data Acquisition) Tym samym przesył danych w takich aplikacjach jak Microsoft Word, Excel i Adobe PDF może odbywać się bezproblemowo.

„Oprogramowanie IDCS II to niewielka inwestycja, która przyniosła znaczącą korzyść, bowiem zwiększa bezpośrednio naszą wydajność” - stwierdza Uwe Niklas. „Cały pakiet wraz z wagami kontrolnymi i analizą danych traktujemy jako ważną funkcję kontrolną dla szefostwa zarządzania naszą produkcją, co jest bardzo cenne z punktu widzenia zagadnienia procesów zarządzania przedsiębiorstwem. Jeśli wartości nie są zadowalające, natychmiast dokonujemy odpowiednich korekt, wdrażamy zmiany ustawień, przeprowadzamy prace konserwacyjne lub organizujemy szkolenie”.

Firma Ishida współpracuje ze spółką Bayerische Pilze & Waldfrüchte Uwe Niklas GmbH od 1999 roku, to jest od momentu instalacji pierwszej w firmie naważarki wielogłowicowej.

Źródło: Ishida Europe