Tetra Pak inwestuje w energię odnawialną
10 Jul 2018 12:16

Połowa dostaw energii trafiających do firmy Tetra Pak pochodzi ze źródeł odnawialnych. To oznacza, że przedsiębiorstwo jest na najlepszej drodze, by zrealizować cele globalnej inicjatywy RE 100, czyli korzystania wyłącznie z takich źródeł energii nie później niż w 2030 r.

W ostatnich dwóch latach zużycie „zielonej” energii wzrosło w

Tetra Pak 2,5-krotnie, z 20% w 2016 r. Udało się to dzięki szeregowi inicjatyw, takich jak zdobycie międzynarodowego certyfikatu energii odnawialnej (I-REC) oraz instalacji ogniw słonecznych we własnych zakładach.

Mario Abreu, wiceprezes Tetra Pak ds. zrównoważonego rozwoju, skomentował: „Wykorzystanie energii odnawialnej to ważny element naszego dążenia do ograniczenia śladu węglowego naszych operacji oraz wsparcia walki ze zmianami klimatu.”

„Dzięki zdobyciu certyfikatów energii odnawialnej inwestujemy w rozwój infrastruktury, która zwiększy dostępność 'zielonej' energii. Dodatkowo badamy możliwości zwiększenia wydajności naszych instalacji do pozyskiwania energii słonecznej.”

Zakłady produkcyjne Tetra Pak w Szwecji, Danii, Finlandii i Republice Południowej Afryki korzystają w 100% z energii elektrycznej pozyskiwanej z odnawialnych źródeł. Ponadto 17 z oddziałów firmy na świecie funkcjonuje wyłącznie z wykorzystaniem odnawialnej energii elektrycznej.

Na podstawie informacji Tetra Pak opracował TK