Thimm otrzymuje nagrodę EcoVadis
10 Jan 2020 09:05

Firma Thimm została ponownie wyróżniona w rankingu społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility) przez EcoVadis. Producent opakowań zdobywa srebrny medal i plasuje się w czołówce 18 proc. ocenionych przedsiębiorstw z branży. Wynik ten umacnia pozycję firmy Thimm w rywalizacji branżowej powyżej średniej.

Agencja EcoVadis stosuje w swojej ocenie 21 kryteriów podzielonych na cztery sektory tematyczne: środowisko, prawa pracownicze i prawa człowieka, etyka i zrównoważone zaopatrzenie w surowce. We wszystkich czterech sektorach Thimm zdobył punkty plasujące go powyżej branżowej średniej i został nagrodzony srebrnym medalem.

Thmm uzyskał wysoką notę w zakresie ochrony środowiska w głównej mierze dzięki redukcji zużycia energii, ofercie ekologicznych materiałów oraz programowi recyklingu stosowanych farb drukarskich. Pozytywnie odzwierciedliły się w uzyskanych wynikach również: transparentna sprawozdawczość, działania na rzecz poprawy zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz kodeks postępowania dla dostawców. Wynik powyżej branżowej średniej napełnia Thimm satysfakcją. „Społeczna odpowiedzialność biznesu przyświeca naszej działalności korporacyjnej. Łączymy z tym koncepcję odpowiedzialnego, długofalowego kierowania przedsiębiorstwem” – mówi Michael Weber, dyrektor ds. marketingu korporacyjnego. „Aktualnie doskonalimy naszą strategię zrównoważonego rozwoju. Nagroda dowodzi, że kroczymy właściwą drogą”.

EcoVadis to uznana i niezależna platforma oceniająca wg międzynarodowych standardów społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw. Jej celem jest monitorowanie osiągnięć przedsiębiorstw w zakresie Corporate Social Responsibility i zapewnienie transparentności w relacjach między kontrahentami. EcoVadis wspiera jednocześnie działania na rzecz poprawy zrównoważonego rozwoju.

Źródło: Thimm