Trendy 2018 w gospodarowaniu odpadami
8 Feb 2018 12:37

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), Gospodarka Obiegu Zamkniętego (GOZ), zapobieganie marnotrawieniu żywności, jednorazowe torby foliowe i rozwój technologiczny branży recyklingu to pięć pojęć, na których skoncentrowane będą działania związane z gospodarowaniem odpadami w nadchodzącym roku. Według Stena Recycling to właśnie wokół nich będą kreowane główne trendy w 2018 roku.

„Trendy 2018 w gospodarowaniu odpadami będą zorientowane wokół zrównoważonego rozwoju, czyli takiego, na którym korzysta biznes, społeczeństwo i środowisko. To główna tendencja obserwowana na świecie i widoczna coraz bardziej w Polsce. Cieszy fakt, że zmieniają się przekonania i nawyki wśród konsumentów oraz przedsiębiorców, a zagadnienia, które jeszcze parę lat temu wydawały się niemożliwe do zrealizowania, znajdują się w samym centrum debaty publicznej” – mówi Piotr Bruździak, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Stena Recycling.

Wśród trendów w gospodarowaniu odpadami, obok: przekonania przedsiębiorców do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, Agendy 2030 ONZ (SDGs) i dostosowania modeli biznesowych przedsiębiorstw do gospodarki cyrkularnej, znalazły się również takie, które bezpośrednio oddziałują na rynek opakowaniowy. Są to: dalsze ograniczanie marnotrawstwa żywności, spadek użycia jednorazowych toreb foliowych oraz rozwój technologiczny branży recyklingu.

Dalsze ograniczanie marnotrawienia żywności

W 2017 roku wiele krajów zdecydowało się na przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności. Widoczne było to w USA, gdzie przeciwdziałano temu procederowi poprzez wdrożenie stosownych ustaw. Francja jako pierwszy kraj, wprowadziła ogólnokrajowy zakaz marnowania żywności w supermarketach. Czechy skończyły z wyrzucaniem żywności przez duże sklepy. Od 1 stycznia wielkopowierzchniowe markety w tym kraju (o powierzchni ponad 400 mkw), są zobowiązane oddawać niesprzedane produkty organizacjom charytatywnym. Podobne regulacje obowiązują m.in. we Włoszech. W 2018 roku ta tendencja na pewno będzie się umacniała.

Ten rok powinien przynieść finalizację prac nad stosownymi regulacjami również w Polsce. Procedowana w ubiegłym roku ustawa, która miałaby wspomóc walką z marnotrawstwem jest na etapie końcowych ustaleń. W naszym kraju, jak wynika z danych Greenpeace Polska, co roku marnuje się około 9 mln ton żywności. Daje to średnią ponad 200 kg niewykorzystanej żywności na mieszkańca. Mamy więc nad czym pracować. Z pewnością najważniejsze jest działanie zapobiegawcze, promowanie mniejszej konsumpcji, czy odpowiedzialnych zakupów. Nie mniej istotne jest również pochylenie się nad kwestią recyklingu i odzysku odpadów pochodzących z gastronomii, sieci handlowych czy przemysłu rolno-spożywczego. Przetworzone odpady spożywcze, np. w postaci biomasy, zamiast trafiać na składowiska, pozwalają na wyprodukowanie czystej energii.

Spadek użycia jednorazowych toreb foliowych

Obecnie na świecie ponad 40 krajów zakazało w części lub całości używania jednorazowych plastikowych toreb foliowych lub wprowadziło opłaty za ich stosowanie. Są wśród nich: Irlandia, Wielka Brytania, Łotwa Francja, czy Włochy. W większości krajów regulacje spowodowały ograniczenie stosowania foliówek. Zaskakujące efekty przyniosło rozwiązanie zastosowane w Anglii. W ciągu roku od wprowadzenia opłaty w wysokości 5 pensów, zużycie jednorazowych toreb foliowych spadło o 85% (dane: Departament Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich Wielkiej Brytanii, lipiec 2016 r.).

Ministerstwo Środowiska w Polsce wprowadziło opłatę recyklingową, która ma ograniczyć zużycie toreb foliowych. Regulacja ta weszła w życie 1 stycznia 2018 roku. Konieczne jest jednak podniesienie świadomości ekologicznej, spojrzenie na cały proces gospodarowania tym produktem i konstruktywna dyskusja między wszystkimi stronami: administracją, przedsiębiorcami i konsumentami. To elementy, które pozwoliłyby dopełnić nową ustawę i wypracować skuteczne rozwiązania w zakresie recyklingu i odzysku jednorazowych toreb foliowych, których w tym momencie nie wyeliminujemy całkowicie.

W 2018 roku przewiduje się dalsze ograniczanie stosowania toreb foliowych w Polsce i na świecie. Oprócz legislacji, ten proces wspierać będzie rosnąca świadomość konsumentów.

Rozwój technologiczny branży recyklingu

Przemysł recyklingowy jest jednym z najbardziej innowacyjnych gałęzi gospodarki. Dobrym przykładem jest rozwój branży w Stanach Zjednoczonych (robotyzacja i automatyzacja procesu sortowania odpadów, zmniejszanie emisji dwutlenku węgla w logistyce np. poprzez wykorzystanie paliwa CNG, próby zastosowania pojazdów autonomicznych). Eksperci z Waste Dive wskazują, że 2018 rok będzie czasem inwestycji w innowacje.

Christer Forsgren, Dyrektor ds. Technicznych i Środowiskowych w Stena Recycling International uważa, że 99% odpadów znajdujących się na składowiskach, to materiał, który możemy odzyskać, jednak koszt recyklingu sprawia, że jest on obecnie nieopłacalny. W perspektywie niespełna 10 lat wydobywanie surowców ze składowisk stanie się ważną dziedziną biznesu, ponieważ zawartość pierwiastków, takich jak miedź czy złoto w odpadach tam się znajdujących jest wyższa niż w wydobywanej rudzie.

Na podstawie informacji Stena Recycling opracował TK