Unikalne rozwiązanie Ishida do naważania filetów rybnych
24 Mar 2015 11:29

Ishida Europe zaprojektowała, na zamówienie firmy przetwórstwa rybnego Deutsche See Fischmanufaktur - niemieckiego lidera w obszarze owoców morza - unikalne rozwiązanie pozwalające automatycznie naważać po dwa, duże, świeże filety rybne do opakowań o stałej masie, utrzymywanej w całym procesie produkcyjnym.

Do momentu wdrożenia nowej instalacji Ishidy firma stosowała ręczne naważanie statyczne, w którym pracownik musiał szybko zdecydować, którą parę filetów umieścić na tacce. Był to proces powolny, skutkujący również znacznym nadważaniem produktu. Nowy system z wydajnością 30 opakowań na minutę, w czasie dwu zmianowego dnia roboczego, jest w stanie dostarczyć do 9 ton zapakowanych porcji produktu końcowego. Bardzo istotny jest fakt, że ograniczenie poziomu strat powodowanych nadważaniem pozwoliło na zwrot inwestycji w ciągu dwóch lat od momentu instalacji.

Zakres produktów firmy obejmuje porcjowane cząstki ryby takich odmian jak łosoś, dorsz i lucjan, każda w opakowaniu o masie od 155 g do 175 g.

Klasyczna naważarka wielogłowicowa, wobec postawionych wymagań, nie jest rozwiązaniem odpowiednim, gdyż w sytuacji, gdy dwa równe kawałki dostają się do pojedynczego zasobnika, nie można uzyskać dokładnego naważenia. Dodatkowy problem stanowiła lepka konsystencja, jaką charakteryzuje się świeże rybie mięso, oraz jego skłonność do przywierania do metalowej powierzchni i - wynikająca z tego faktu - trudność przepływu takiego wkładu produktowego.

Na rozwiązanie opracowane przez Ishida złożył się projekt całkowicie zintegrowanej linii pakującej, skonfigurowanej wokół konstrukcji specjalnej, 14-głowicowej naważarki wyposażonej w śrubowe podajniki oraz dozowniki ze zgrzebłem, które w połączeniu z obracanymi metalowymi podajnikami spiralnymi łagodnie wymuszają przepływ delikatnego i lepkiego zarazem wkładu, w postaci rybnych filetów, wprowadzając go do dozowników.

Rozwiązanie wyzwania - polegającego na wprowadzeniu pojedynczych porcji rybich filetów do możliwie jak największej liczby zasobników i dopilnowaniu, by w zasobniku naważającym nie znalazła się więcej niż jedna porcja fileta - zostało osiągnięte poprzez zastosowanie kombinacji trzech różnych podejść.

Filety są przesuwane przez podajnik segmentowy (gdzie operatorzy umieszczają po jednym kawałku fileta w segmencie) na szczyt naważarki. Stamtąd podawane są one do obrotowego leja, który rozprowadza filety, każdy w swoim czasie, do przepustów rynnowych z podajnikami spiralnymi. Układ tensometryczny (inaczej sensor ważący) każdego z dozowników naważających, w momencie wykrycia obecności wkładu, czasowo wyłącza obroty podajnika spiralnego w konkretnym powiązanym przepuście aż do chwili, gdy zawartość albo już przeszła do dozownika naważającego, albo do jednego z dozowników wspomagających (zasobniki dozujące, które przytrzymują wkład już naważony) umieszczonych bezpośrednio pod zasobnikiem dozująco-naważającym.

Aktualne zastosowanie czternastu zasobników dozujących wspomagających (booster hoppers) oznacza, że każda operacja naważania wprowadzana jest do pamięci komputera naważarki, który dysponuje zbiorem 28 różnych filetów, co daje w konsekwencji możliwość uzyskania zbliżonego do zadanej masy docelowej wyniku (tzw. target masy).

Dodatkowy wzrost dokładności samego naważenia jest osiągany dzięki zastosowaniu unikalnego systemu AFV (Anti Floor Vibration System), który próbkuje drgania z otoczenia przestrzeni fabrycznej oraz automatycznie dostraja sygnał naważeniowy tak, by je wyeliminować.

W celu zabezpieczenia linii naważającej przed płynami odciekowymi oraz fragmentami wkładu powstającymi w procesie produkcyjnym, podajnik unoszący został wyposażony w specjalne tacki odciekowe.

Geometria wytłoczeń metalowych powierzchni kontaktowych, na którą z leja obrotowego upuszczana jest ażda z porcji fileta rybnego, została tak zaprojektowana, by każdy podawany filet znajdował się w fazie posuwu zgodnym z kierunkiem poruszania się podajników spiralnych. To pozwala na łagodny, pozbawiony przeciążeń przepływ wkładu w kierunku zasobników (eliminuje to zagrożenie uszkodzenia mechanicznego delikatnego wkładu).

Zastosowane rozwiązanie przepustów zgrzebłowych wraz z zsuwnią w formie ażurowej konstrukcji prętowej zapewnia ograniczony kontakt powierzchniowy z wkładem i tym samym eliminuje jego przywieranie do tak zaprojektowanej powierzchni kontaktowej.

Filety są przetrzymywane w zasobniku wspomagającym (timing hopper), który umożliwia upuszczenie odważonej porcji fileta do tej samej sekcji krótko segmentowego podajnika. Ten z kolei dostarcza je do operatora, który ręcznie przekłada je do podwójnych, bliźniaczych, termo-formowanych tacek, które następnie podlegają procesowi zgrzewania w urządzeniu pakującym, w atmosferze modyfikowanej, a następnie ometkowaniu oraz głębokiemu zmrożeniu.

Źródło: Ishida Europe