UPM Raflatac działa dla przyszłości bez surowców kopalnych
10 Feb 2022 10:44

Firma UPM Raflatac nie ustaje w wysiłkach, aby poprowadzić branżę etykiet ku przyszłości bez emisji dwutlenku węgla. Przedsiębiorstwo wyznacza sobie bardziej ambitne cele w kwestii ochrony klimatu i zamierza przyspieszyć działania, które pozwoliłyby jej – jako pierwszej firmie etykietowej na świecie – całkowicie zrezygnować z użycia surowców kopalnych przy produkcji materiałów etykietowych. W praktyce oznacza to zwiększenie skali wykorzystania certyfikowanych włókien oraz większą kontrolę nad materiałami pochodzenia biologicznego, wspieranie redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz opracowywanie innowacyjnych produktów i usług, które pomagają właścicielom marek działać na rzecz klimatu i wykraczać poza ich ekologiczne cele.

UPM należy do forpoczty firm z sektora drzewnego, które realizują program ONZ zmierzający do ograniczenia wzrostu średniej globalnej temperatury do 1,5 stopnia Celsjusza i podejmują konkretne działania dla powstrzymania zmian klimatycznych. Firma przystąpiła również do Deklaracji Klimatycznej (Climate Pledge), zobowiązując się do osiągnięcia neutralności węglowej do 2040 r. - dziesięć lat przed datą wyznaczoną przez Porozumienie Paryskie. UPM Raflatac – jako część spółki UPM - dąży do ograniczenia lub zastąpienia pierwotnych kopalnych źródeł węgla poprzez redukcję, recykling, odnawianie i ponowne wykorzystanie, czemu służą: odpowiedzialne pozyskiwanie surowców, zrównoważone działania i logistyka oraz innowacyjne produkty i usługi.

Nasza ambicja obejmuje również projektowanie lepszych rozwiązań dla branży opakowaniowej dzięki inteligentnemu wykorzystaniu materiałów oraz wzmocnieniu recyklowalności i ponownego wykorzystania surowców. Klimat od lat ma dla nas strategiczne znaczenie, dlatego nie zaczynamy od zera. Forest Film, RAFNXT+, Linerless, RafCycle oraz Label Life to przykłady produktów i usług, które trafiły na rynek, by wspomóc naszych klientów w zmniejszaniu śladu zostawianego przez ich opakowania. W przygotowaniu mamy już nowe ekscytujące rozwiązania – mówi Robert Taylor, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w UPM Raflatac.

Firma poczyniła duże kroki, aby uczynić bardziej ekologicznymi swoje procesy produkcyjne. Sześć z jej dziesięciu fabryk jest w pełni zasilanych energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych, a od 2015 roku przedsiębiorstwo zmniejszyło emisję gazów cieplarnianych w swoich zakładach o 47%. W dużej części produktów UPM Raflatac stosowane są certyfikowane materiały pochodzące z lasów zarządzanych jak zielone płuca – i liczba ta w przyszłości będzie rosła.
Czas ostrożnego wdrażania usprawnień już minął i przemysł musi podjąć odważne kroki, by zapewnić efektywność inicjatyw klimatycznych. Współpraca odgrywa w tym kluczową rolę. Zamierzamy aktywnie działać przy wdrażaniu zmian i współpracować z partnerami z łańcucha wartości przy osiągnięciu możliwie najkorzystniejszego wpływu na klimat i ludzi – dodaje Taylor.

Opracowano na podstawie informacji firmy UPM Raflatac

error: Kopiowanie zabronione!