UPM Raflatac realizuje cele GOZ
24 Nov 2021 11:37

Firma UPM Raflatac poinformowała o ogromnym postępie na drodze ku realizacji zamkniętego gospodarowania tworzywami sztucznymi i przyszłości bez paliw kopalnych. Postępy te zostały szczegółowo opisane w raporcie New Plastics Economy Global Commitment 2021 Progress Report przygotowanym przez Fundację Ellen MacArthur i Program Środowiskowy ONZ (UNEP).
Jak podkreślono w raporcie, firma UPM Raflatac kontynuuje rozwój swoich produktów SmartChoice i SmartCircle oraz zwiększa ich sprzedaż. Materiały etykietowe SmartChoice zostały opracowane z myślą o ograniczeniu zużycia materiałów i promowaniu stosowania materiałów pochodzących z recyklingu oraz odnawialnych. Materiały etykietowe SmartCircle wspierają recykling i ponowne wykorzystanie opakowań, a tym samym promują gospodarkę obiegu zamkniętego.
Zmniejszenie ilości niepotrzebnych plastikowych opakowań stanowi priorytet dla UPM Raflatach, zaś dzięki optymalizacji zastosowania surowców firma zaoszczędziła ponad 450 ton folii z tworzyw sztucznych. Niektóre z produktów UPM Raflatac, np. folie PP Lite, mają szczególnie silny związek z redukcją zużycia materiałów, jednak spółka wdraża zasadę redukcji również do swego standardowego asortymentu. Dodatkowo wspiera ona proces przechodzenia na materiały odnawialne, rozszerzając i promując swoją ofertę produktów RAFNXT+ oraz biotworzyw.

Popyt na materiały pochodzące z recyklingu i rozwiązania umożliwiające ich ponowne wykorzystanie znacznie wzrósł. UPM Raflatac angażuje się w opracowywanie rozwiązań i etykiet zmywalnych z większą zawartością materiałów pochodzących z recyklingu, które są odpowiednie i bezpieczne dla różnych zastosowań końcowych. Firma wprowadziła nowe i udoskonalone zmywalne materiały etykietowe RW85C przeznaczone na pojemniki PET oraz wsparła wykorzystanie materiałów zgodne z ideą GOZ, wprowadzając nowy materiał etykietowy PE PCR White TC 85 wykonany z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu. UPM Raflatac stworzyła również linię LabelLoop, która – jak twierdzi - jest pierwszym w branży etykietowej rzeczywistym rozwiązaniem realizującym ideę obiegu zamkniętego dla materiałów papierowych.
Przekształcanie odpadów etykietowych w zasoby jest kluczowym elementem gospodarki obiegu zamkniętego. UPM Raflatac rozwinęła własną usługę odzysku RafCycle, która ma obecnie 250 partnerów na całym świecie; firma jest także jednym z głównych uczestników konsorcjum branżowego CELAB (Creating the Circular Economy for Labeling), które zajmuje się recyklingiem odpadów podkładowych i ażurowych w branży etykiet samoprzylepnych.

Przedsiębiorstwo podejmuje działania, by uczynić bardziej zrównoważonymi swoje zakłady produkcyjne. Obecnie sześć spośród jej dziesięciu fabryk jest w pełni zasilana przez elektryczność pochodzącą z odzysku, a trzy z nich – oraz dziewięć terminali dystrybucyjnych – uzyskało certyfikaty zrównoważonego rozwoju od International Sustainability and Carbon Certification Scheme ISCC PLUS. Do certyfikowanych w podejściu opartym na bilansie masy ISCC PLUS produktów UPM Raflatac należą Forest Film oraz PP C-PCR.

Jesteśmy dumni, że jako dostawca uczestniczący w łańcuchu wartości opakowań możemy w przejrzysty sposób informować o krokach, jakie podjęliśmy, aby zapewnić markom i projektantom opakowania dla obiegu zamkniętego. Dla nas, jako sygnatariusza globalnego zobowiązania, postępy opisane w raporcie 2021 Global Commitment Progress Report stanowią kamień milowy - mówi Robert Taylor, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w firmie UPM Raflatac. Wiemy jednak, że pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, jeśli chcemy osiągnąć nasze cele do 2025 roku i że konieczne jest znaczne przyspieszenie postępu, aby zrealizować ambicje na 2025 rok. Z niecierpliwością czekamy na nadchodzące wyzwanie.

Opracowano na podstawie informacji firmy UPM Raflatac